FUNDACJA PZU „MALI KULTURALNI – MŁODZI ORYGINALNI…idę dalej”

„MALI KULTURALNI – MŁODZI ORYGINALNI… idę dalej”

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU

na podstawie umowy dotacji  zawartej  ze STOWARZYSZENIEM ROZWOJU MŁODZAW – NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Harmonogram projektu:

DZIAŁANIE TERMIN REALIZACJI
1.

REKRUTACJA, SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Poinformowanie uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców oraz młodzieży gimnazjalnej o celach projektu i działaniach zaplanowanych w ramach projektu. Rekrutacja uczestników. Przedstawienie wstępnego harmonogramu.

01. 10.2017

– 15.10. 2017

2. WEEKENDOWE KIELCE

Wyjazd edukacyjny popołudniowy zorganizowany w sobotę dla młodzieży gimnazjalnej i ze szkoły średniej.

Liczba uczestników 30. Liczba opiekunów: 2

Obejrzenie filmu dla młodzieży w kinie „Helios”.

16. 10.2017

–29.10. 2017

3. ŚLADAMI GÓRNIKÓW – KOPALNIA SOLI W BOCHNI

Popołudniowy wyjazd edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młodzawach połączony z noclegiem w kopalni.

Liczba uczestników 45.  Liczba opiekunów: 4

1. Zwiedzenie kopalni;

2. Udział w zajęciach edukacyjnych w podziemiach kopalni;

3.  Konkurs dla uczestników pt. „Mały kulturalny – jestem aktorem” – grupowe odgrywanie scenek dramowych;

30. 10.2017

– 26.11. 2017

4. KIELECKIE ATRAKCJE KULTURALNE

Wyjazd edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młodzawach.

Liczba uczestników 45. Liczba opiekunów: 4

1. Wysłuchanie i obejrzenie bajki muzycznej w Filharmonii Świętokrzyskiej + zwiedzanie budynku;

2. Obejrzenie wystawy sztuki współczesnej + udział w warsztatach w Galerii Sztuki WINDA w Kielcach.

3. Obejrzenie filmu dla dzieci w kinie „Helios”.

27. 11.2017

– 17.12. 2017

5. CO SŁYCHAĆ W GRODZIE KRAKA? – ZIMOWY KRAKÓW

Wyjazd edukacyjny jednodniowy zorganizowany w sobotę dla młodzieży gimnazjalnej i szkoły średniej.

Liczba uczestników 30. Liczba opiekunów: 2

1. Zwiedzanie zabytków Krakowa;

2. Udział w spektaklu teatralnym; 3, Obejrzenie wystawy sztuki współczesnej + udział w warsztatach w Galerii Sztuki Współczesnej BUNKIER SZTUKI w Krakowie;

4. Kraków nocą – zwiedzanie i przebywanie na Rynku Głównym.

01. 01.2018

– 28.01. 2018

6. WARSZAWA – MOJA STOLICA!

Dwudniowy wyjazd edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młodzawach.

Liczba uczestników 45. Liczba opiekunów: 4

1. Zwiedzanie zabytków: Łazienki Królewskie, Belweder, Stare Miasto, Zamek Królewski, Barbakan, Plac Zamkowy, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki, Trakt Królewski;

2. Udział w spektaklu teatralnym;

3. Zwiedzanie muzeum w Łazienkach Królewskich + udział w zajęciach muzealnych;

4. Zwiedzanie i nauka w Centrum Nauki Kopernik.

5. Konkurs dla uczestników pt. „Mały kulturalny – opowiadam o zabytkach stolicy” (które dziecko najwięcej zapamiętało);

6. Zorganizowanie posiłku dla uczestników.

7. Zorganizowanie noclegu dla uczestników.

02.02. 2018

– 25.02.2018

7. SZTUKA TEATRALNA NIE MUSI BYĆ NUDNA! – PODSUMOWANIE PROJEKTU

1. Wspólne oglądanie sztuki żartobliwej teatralnej o tematyce profilaktycznej zaprezentowanej przez Teatr Kurtyna z Krakowa (rodzice, dzieci, zaproszeni goście);

2. Prezentacja filmu z przeprowadzonych w ramach projektu.

26.02. 2018

– 28.02.2018