KLASA VII (30 MARCA – 3 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat: Rodzaje roztworów.

Cele lekcji: Uczeń poznaje:
– pojęcie roztworu, rozpuszczalnika, substancji rozpuszczonej, roztworu nasyconego, roztworu nienasyconego, roztworu stężonego i rozcieńczonego;
– klasyfikację mieszanin;
– rodzaje mieszanin ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej i ich przykłady.

Temat opracuj zgodnie z punktami:
1. Co to jest roztwór?
2. Pojęcie rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej.
3. Roztwór nasycony i nienasycony.
4. W jaki sposób można z roztworu nienasyconego otrzymać roztwór nasycony?
5. Roztwór stężony a roztwór rozcieńczony.
6. Rodzaje mieszanin i ich przykłady (roztwór właściwy, koloid, zawiesina).
7. Klasyfikacja mieszanin (schemat str. 175).

Opracowując ten zapisz w zeszycie to co jest dla Ciebie ważne, trudne, nowe. Nie przepisuj całego tematu z podręcznika. Możesz skorzystać ze strony docwiczenia.pl. użyj kodu C7ZLDM

Rozwiąż zad. 1 str.176

JĘZYK  POLSKI

Temat: Czym jest wypowiedź argumentacyjna?
Cele lekcji:
– dowiesz się, czym jest wypowiedź argumentacyjna i z jakich składa się elementów.

Przeczytaj o wiadomości argumentacyjnej na 184 stronie podręcznika. Z czego składa się wypowiedź argumentacyjna? – napisz w zeszycie krótką notatkę na ten temat.

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Poznaję wyrażenia związane z opisem pomieszczeń.
Cele lekcji:
– nauczysz się nowych wyrażeń związanych z opisywaniem pomieszczeń,
– dowiesz się jak urozmaicić opis.

Przepisz do zeszytu i przetłumacz wyrażenia z ramki „Useful expressions” ze strony 83 podręcznika. Naucz się ich.

Zapoznaj się z informacjami w tabelce „Skills Explorer” na tej samej stronie.

HISTORIA

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.
Cel lekcji: poznajemy skutki społeczne I wojny światowej oraz towarzyszące im zmiany (rozwój mass mediów, komunikacji, nowych trendów w architekturze, sztuce i modzie).

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1 str. 209.

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

RELIGIA

Temat: Szczególne kartki z kalendarza. Okresy roku liturgicznego.
Cele:
– Zapoznasz się z okresami roku liturgicznego oraz ze świętami, które występują w roku liturgicznym.
– Wyrazisz chęć zachowania tradycji związanych ze świętami w roku liturgicznym.

Zadanie: Przeczytaj temat 29. Zrób w zeszycie zadanie 1.
(Wykonane zadania prześlij na maila: biedor@op.pl)

FIZYKA

Temat: Doświadczenia i zad. z zasad dynamiki Newtona. Swobodne spadanie ciał.
Cel:
– dowiesz się w jaki sposób ciała spadają i co wpływa na ich ruch;
– poznasz definicję spadania swobodnego.

 • Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY
  Przeanalizuj zad 1 z filmu.
 • W zeszycie przepisz notatkę „To najważniejsze” str.177
 • Wykonaj doświadczenia z karty pracy (na elektronicznym dzienniku).

WDŻ

Polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)


WTOREK


MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 14.00
Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe z procentami. (zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz układanie i rozwiązywanie równań z procentami.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 4, 5, 6 str. 247 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 3, 4 str. 90, 91 Zeszyt Ćwiczeń. (Proszę przesłać zdjęcia rozwiązanych ćw. 1,2 3, 4 str. 90, 91 Zeszyt Ćwiczeń)
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat: Budowa i znaczenie oka.   

Na podstawie tekstu z podręcznika(str.195-199)wyjaśnij  pojęcia: pręciki, czopki, plamka ślepa, plamka żółta, akomodacja, adaptacja.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30
Temat: Rozwój energetyki w Polsce
Cele lekcji: Dowiesz się, czy są OZE oraz zrozumiesz, jakie mają one znaczenie dla gospodarki Polski. Określisz lokalizację najważniejszych elektrowni w naszym kraju.

Proszę przeczytać temat ze stron 138-141 oraz obejrzeć film o wytwarzaniu energii elektrycznej: https://www.youtube.com/watch?v=Q2rf1eKBspA&feature=emb_logo

Praca domowa: Proszę wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 2 str. 141 z podręcznika.
Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Przykład czy argument?
Cel lekcji:
– dowiesz się, czym różni się przykład od argumentu,
-nauczysz się formułować argumenty i przykłady.

Obejrzyj 6 minut filmu, by dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy przykładem a argumentem:
https://www.youtube.com/watch?v=Xg7Sc0hZJxE
Wykonaj ćwiczenie w zeszycie. Wybierz jedną tezę z ćwiczenia 4 ze strony 185. Podaj dwa argumenty uzasadniające wybraną przez ciebie tezę, każdy argument uzasadnij odpowiednim przykładem.
W razie problemów lub pytań możesz się ze mną skontaktować przez Messenger lub napisać wiadomość e-mail na adres m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Witam. Podaję tematy zajęć WF na bieżący tydzień. Proszę sobie przygotować kartki oraz długopisy w celu zapisania najważniejszych informacji dotyczących danego zasobu ćwiczeń.

Temat: „Współpraca w zespołach trójkowych, doskonalenie zbicia piłki przez siatkę”.

Cel – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Opisuję swoją sypialnię.
Cele lekcji:
– nauczysz się formułować pytania związane z wystrojem pomieszczeń,
– opiszesz swoją sypialnię.

Wykonaj ćwiczenie F ze strony 83 w podręczniku. Ułóż pytania z podanych wyrazów, a następnie odpowiedz na nie.

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Uprawiasz sport? Jesteś aktywny?
Cel lekcji- uczniowie rozszerzają słownictwo dotyczące częstotliwości wykonywania dyscyplin sportowych

1. Uczniowie czytają wypowiedzi na forum młodzieżowym- wyrażenia dotyczące częstotliwości oraz ich tłumaczenia zapisują do zeszytu. Następnie uzupełniają zdania pod tekstem.
2. Wykonujemy zadanie 3 strona 105- odpowiadamy pełnymi zdaniami na zadane pytania.
3. Praca domowa -wykonać zadanie 2,3 i 4 strona 75 w zeszycie ćwiczeń
Lekcja zdalna -godz. 13.00


ŚRODA


CHEMIA

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Cele lekcji: uczeń:

– poznaje pojęcie rozpuszczalności substancji,
– umie odczytać z wykresu rozpuszczalność substancji,
– analizuje wykresy rozpuszczalności,
– wykonuje obliczenia z wykorzystaniem wykresów rozpuszczalności.

Temat opracuj zgodnie z punktami:
1. Co to jest rozpuszczalność (definicja rozpuszczalności).
2. Analiza krzywych rozpuszczalności- wykresy ze str. 178 i 179.
3.Wpływ temperatury na rozpuszczalność substancji stałych w wodzie.
4. Wpływ temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie.

Rozwiąż zad. 1-3 str.183

Opracowując ten zapisz w zeszycie to co jest dla Ciebie ważne, trudne, nowe. Nie przepisuj całego tematu z podręcznika. Możesz skorzystać z platformy https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1 oraz strony docwiczenia.pl. użyj kodu C7176C

BIOLOGIA

Temat: Budowa i znaczenie oka. 

Na podstawie tekstu z podręcznika(str.195-199)wyjaśnij  pojęcia: pręciki, czopki, plamka ślepa, plamka żółta, akomodacja, adaptacja.

Zapisz temat w zeszycie i wykonaj notatkę. Odpowiedzi prześlij na maila.

MATEMATYKA

Temat:Zadania tekstowe z procentami – ćwiczenia.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz sprawność rozwiązywania zadań tekstowych z procentami wykorzystując równania.
Lekcja za pośrednictwem Skype o godz. 11.30

1. Wspólnie rozwiążemy zad. 10, 12 str. 248 podręcznik. Ćw. 5 str. 91 Zeszyt Ćwiczeń
2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z „Dynamiki”
Cel:
– utrwalenie wiadomości z zasad dynamiki Newtona, o siłach opory, o spadku swobodnym.

Szczegółowe zadania w pracy domowej na elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
Wykonaj z podręcznika testy 1, 2, 3 str. 192-193.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu gry – piłka siatkowa”. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie. 

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

JĘZYK POLSKI

Temat: Przygotowuję się do napisania wypowiedzi argumentacyjnej.
Cel lekcji:
– wykonasz ćwiczenia, które przygotują Cię do napisana wypowiedzi argumentacyjnej.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 i 5 ze strony 185 oraz 7 ze strony 186.

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat: Świat zawodów i rynek pracy.

Cel: Na tej lekcji poznasz różne zawody oraz drogę jaką musisz przejść aby dojść do nich.

 1. Wejdź na stronę https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
 2. Obejrzyj filmiki z zawodami, które najbardziej Cię interesują.
 3. Wejdź na stronę https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
 4. Wybierz zawód, który Cię interesuje oraz przeczytaj wszystkie informacje o nim.

RELIGIA

Temat: Na co poświęcić czas w niedzielę.
Cele:
– Poznasz teksty biblijne wyjaśniające, że niedziela jest dla chrześcijanina dniem świętym.
– Zadbasz o chrześcijański wymiar świętowania niedzieli.

Zadanie: Przeczytaj temat 30. Napisz w punktach jak należy świętować niedzielę?
(Wykonane zadania prześlij na maila: biedor@op.pl)


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: ” Omówienie zasad oraz regulaminu – piłka koszykowa. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie.

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

JĘZYK POLSKI

Temat: Piszemy wypowiedź argumentacyjną.
Cele lekcji:
– przygotujesz wypowiedź argumentacyjną na wybrany temat,
– nauczysz się uzasadniać swoją opinię.

Przygotuj wypowiedź argumentacyjną na jeden z poniższych tematów:
– Czy w salach lekcyjnych powinien być zainstalowany monitoring?
– Czy szkoły powinny wprowadzić zakaz przynoszenia telefonów komórkowych na lekcje?

Na postawione pytanie możesz odpowiedzieć twierdząco lub przecząco. Pamiętaj, aby swoje zdanie zilustrować przynajmniej trzem argumentami popartymi konkretnymi przykładami.

Praca zostanie oceniona. Ocenianie będą:
– zachowanie właściwej formy,
– poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Zdjęcia wykonanej pracy proszę przesłać mi najpóźniej do poniedziałku.
W razie problemów lub pytań możesz się ze mną skontaktować przez Messenger lub napisać wiadomość e-mail na adres m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Przekształcamy wzory.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak przekształcać wzory, wyznaczając odpowiednie zmienne.
Lekcja za pośrednictwem Skype o godz. 11.30

1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1, 2, 3 str. 253 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 1, 2 str. 92 Zeszyt Ćwiczeń
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.
Cel lekcji: poznajemy ustępstwa państw zachodnich wobec Hitlera w Europie, przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii, podboje Japonii do 1939 r.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1 str. 213.

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30
Temat: Gospodarka morska
Cele lekcji: Poznasz miasta, w których znajdują się najważniejsze porty morskie w Polsce. Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na rozwój gospodarki morskiej w naszym kraju.

Proszę przeczytać temat ze stron 142-144 oraz zapoznać się z prezentacją i zrobić zadania:
https://view.genial.ly/5e75e613c317600dffed2bc0/presentation-gospodarka-morska?fbclid=IwAR3GVw8dkMN3s8Sa1ufp8fo4b45dSOE1Pe7nn-MUura8GaFz3aF8HTLuiQM

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: On musi uprawiać sport.

Cel lekcji- uczniowie poznają odmianę czasowników modalnych

1. Uczniowie czytają zdania z zadania 1 strona 106, następnie dopasowują tłumaczenia zdań.

2. Wypisujemy do zeszytu czasowniki modalne oraz tłumaczymy je. Zwracamy uwagę na nieregularną odmianę w liczbie pojedynczej.

3. Rozwiązujemy zadania 3 i 5 z książki.

3. Praca domowa -wykonać zadanie 1,2 i 4 strona 76 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych zadanie 3/76.

Lekcja zdalna -godz. 13.00


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Analiza dzieł sztuki.

Cel: Na tej lekcji poznasz środki wyrazu typowe dla sztuk wizualnych. Przejdziesz drogą od abecadła plastycznego do zrozumienia dzieł sztuki.

 1. Przeczytaj temat str. 52 – 56.
 2. Napisz notatkę z tej części tematu.
 3. Dla sprawdzenia swojej wiedzy opisz „Puchar nautilus z XVIw.”

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zdjęcia notatki oraz opisu dzieła prześlijcie mi na maila proszę. Pozdrawiam Was serdecznie

MATEMATYKA

Temat: Przekształcanie wzorów – zadania tekstowe.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność przekształcania wzorów.
Lekcja za pośrednictwem Skype o godz. 11.30

1. Wspólnie rozwiążemy zad. 4, 5, 6 str. 253, 254 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 3, 4 str. 92, 93 Zeszyt Ćwiczeń(Proszę przesłać zdjęcia rozwiązanych ćw. 1,2 3, 4 str. 92, 93 Zeszyt Ćwiczeń)
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Poznajemy słowniki i zasady redagowania tekstu. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji poznasz słowniki jakie znajdują się w edytorze tekstu oraz ich zastosowanie.

1. Przeczytaj temat Opracowywanie testu. Str. 184 –186 podręcznik.
2. Zapoznaj się z słownikami zamieszczonymi w edytorze tekstu.
3. Wykonaj ćw. 3 str. 186 podręcznik. Plik prześlij na adres mailowy: edypalik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Przygotowujemy się do pisania notatki.
Cel lekcji
– dowiesz się, jak napisać notatkę,
– dowiesz się, jak udzielać wyjaśnień.

Przeczytaj o tym, jak napisać notatkę na stronie 166 podręcznika.

Zapoznaj się z tabelką Forms Explorer na stronie 84 podręcznika.

Wykonaj ćwiczenie A. Wybierz wyrażenie, które uzupełni zdanie. Odpowiedź zapisz w zeszycie – wystarczy przepisać rozwiązanie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu – piłka ręczna”. 

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

MUZYKA

Temat: Warsztat muzyczny. Balet i muzyka klasyczna

Cel: Utrwalenie wiadomości na temat baletu i muzyki klasycznej.

Wymień w zeszycie  tytuły najbardziej znanych baletów i zapisz  ich twórców.

JĘZYK POLSKI

Temat: Chwyty argumentacyjne.

Cel lekcji:
– dowiesz się czym jest chwyt argumentacyjny,
– będziesz potrafił wskazać i nazwać chwyt argumentacyjny pojawiający się w wypowiedzi.

Przeczytaj informacje o chwytach argumentacyjnych na stronie 187 podręcznika.

Obejrzyj reklamę. Jaki chwyt argumentacyjny został w niej zastosowany?
https://www.youtube.com/watch?v=DFqvHzhiwPM