„Luźne lekcje z naukowcami – poznajemy i eksperymentujemy”

„Luźne lekcje z naukowcami – poznajemy i eksperymentujemy” to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny przeznaczony dla szkół i przedszkoli. W naszej szkole będziemy go realizować w klasie II.

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 „Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Celami projektu jest:

  • Przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym znanych postaci ze świata nauki.
  • Zdobywanie wiedzy na temat znanych naukowców oraz ich odkryć.
  • Rozbudzanie zainteresowania dzieci światem nauki.
  • Poznawanie różnorodnych eksperymentów oraz danie możliwości nauki poprzez doświadczanie za pomocą wykonywanych samodzielnie eksperymentów.
  • Rozwijanie kreatywnego oraz twórczego myślenia.
  • Pobudzanie wyobraźni i kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.
  • Budowanie pozytywnych relacji w grupie poprzez współpracę.
  • Integracja zespołu klasowego.
  • Nauka poprzez doświadczanie i zabawę.
  • Wykorzystanie TIK w edukacji.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poznają sylwetki kilku naukowców, zdobędą nowe doświadczenia, a także rozwiną zainteresowania dotyczące nauki i eksperymentowania.