Matematyka w sklepie – moduł IV projektu matematycznego