Mój eko-świat

Innowacja pedagogiczna ,,MÓJ EKO – ŚWIAT” składa się z działań upowszechniających i poszerzających wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska wśród uczniów klas I – III.

Celem innowacji jest:

  • uświadomienie wpływu człowieka na środowisko naturalne i konieczność podejmowania racjonalnych działań na rzecz ochrony środowiska,
  • przewidywanie i ocena następstw działalności człowieka,
  • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska,
  • wyrobienie nawyku segregowania i wtórnego wykorzystania niektórych odpadów,
  • uświadomienie konieczności oszczędzania wody, prądu, papieru,
  • rozbudzanie chęci dbania o środowisko poprzez włączanie się w akcje ekologiczne,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i odczuwania przyjemności w obcowaniu z przyrodą,
  • pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń na jakie narażone są zwierzęta oraz sposobów niesienia pomocy w przetrwaniu zimy,
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.