Tu#programujeMY

O projekcie

Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls Code Fun realizuje innowacyjny projekt „Tu#programujeMY”, zapewniający wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół z województwa świętokrzyskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów kl. 1-3 publicznych Szkół Podstawowych z woj. świętokrzyskiego.

Wsparcie dla nauczycieli

„Tu#programujeMY” to projekt, dzięki któremu 381 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podniesie poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie programowania. W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w webinarium – szkoleniu on-line z wykorzystaniem platformy internetowej poszerzającej wiedzę z zakresu nauki i nauczania programowania. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach w trakcie których poznają podstawy programowania i przygotują się do prowadzenia zajęć z dziećmi przy użyciu innowacyjnego robota i pomocy dydaktycznych. Po ukończeniu szkolenia pedagodzy rozpoczną realizację cyklu zajęć z uczniami, które zostaną przeprowadzone w oparciu o nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania. Na potrzeby realizacji projektu wszyscy nauczyciele otrzymają tablety z oprogramowaniem.

Wsparcie dla uczniów

Dzięki realizacji projektu 4485 uczniów klas 1-3 publicznych Szkół Podstawowych z województwa świętokrzyskiego będzie miało możliwość nauki podstaw programowania, poznania języka programowania i rozwoju umiejętności cyfrowych w praktyce. Narzędziem do nauki programowania będzie robot. Przy użyciu tabletów i dedykowanych dla robota aplikacji, mali użytkownicy będą mogli tworzyć sekwencje zdarzeń przy użyciu prostego interfejsu. Programowanie jest umiejętnością która kształci zdolności intelektualne, kompetencja ta będzie procentowała na przyszłość w takich dziedzinach, jak robotyka, inżynieria, czy technologia.

Wsparcie dla szkół

96 publicznych Szkołach Podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z województwa świętokrzyskiego otrzyma nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które zostaną przekazane w takiej ilości, ilu nauczycieli z danej szkoły przystąpiło do projektu. Dzięki realizacji projektu szkoła zyska kadrę nauczycieli klas 1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania. Materiały dydaktyczne i roboty będą służyć innym uczniom po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2018 r. do 31 października 2020 r.