Uczniowie klas 1-3 kształtują postawy patriotyczne1