Z EKOLOGIĄ NA TY

Uczniowie klasy VI przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z ekologią na Ty.” Głównym jego celem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz  wyrobienie przekonania, że sami możemy  przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

Projekt ten zakłada realizacje minimum 14 zadań ekologicznych w ciągu roku szkolnego.