ZADANIA DLA KLASY IV (1-5 czerwca)

 


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt, długopis. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.
Spotykamy się o godzinie 8:00 na Messengerze.

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Co robisz w wolnym czasie” – gramatyka.

Cele lekcji:
– utrwalisz wiadomości o czasie teraźniejszym Present Simple,
– powtórzysz wiadomości o tworzeniu zdań z czasownikiem „can”,

W trakcie lekcji będziecie wykonywali ćwiczenia gramatyczne, sprawdzające w jakim stopniu opanowaliście umiejętność tworzenia wypowiedzi w czasie teraźniejszym. Porozmawiacie o tym, co umiecie robić.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie o8:50

Temat: Warunki życia na lądzie

Cele lekcji: Poznasz czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowanie organizmów do życia na ladzie

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 177—180
oraz proszę zapoznać się z materiałami i obejrzeć filmiki:

Pomocne materiały i filmy dla chcących wiedzieć więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=uTPNG3ID7eI&t=25s

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Wykonujemy projekt.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz i uporządkujesz wiadomości dotyczące formatowania tekstu, numerowania, dodawania listy wielopoziomowej w edytorze tekstu.

 1. Przeczytaj temat 118 – 119 podręcznik.
 2. Wykonaj samodzielnie projekt pt. „Moja pasja”. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w podręczniku przy tym temacie.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Wszystkie dzieci nasze są…

Cel: Uczymy się piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”, rozwijamy aktywność muzyczną.

Ostatnio uczyliśmy się piosenki dla mamy z okazji jej święta, a tym razem zaśpiewamy razem  z Majką Jeżowską piosenki dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka. Wysłuchajcie wersji oryginalnej w wykonaniu piosenkarki i zaśpiewajcie razem z  nią.

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ&list=RDd_vuxQ-9iVQ&start_radio=1&t=135

A teraz sami. https://www.youtube.com/watch?v=zungt5gb2kE

Tekst piosenki:

Ach, co za smutas leje łzy
Lalki w płacz, misiek zły
O już się śmieje, nosek mu drży
Deszczyk był a teraz wyschły łzy
Niebo rozjaśnia się samo
Mały uśmiech, jak tęcza
Już dobrze, mamo!

Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi

Wszystkie dzieci nasze są
Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz!

Choć nie rozumiem mowy twej
Czytam lęk, czytam śmiech
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów
Ważny jest serca alfabet
Ciepły uśmiech, jak słownik
Jesteśmy razem!

JĘZYK POLSKI

Temat:  Czy uważnie przeczytaliśmy nowelę Henryka Sienkiewicza „Janko Muzykant”?

Cel: Poznajemy losy bohatera, treść lektury i budowę utworu.

Zapisz w zeszycie:

Nowela – krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną akcją główną, mocno udramatyzowaną, która zmierza do punktu kulminacyjnego. Fabuła noweli jest zazwyczaj jednowątkowa, pozbawiona rozbudowanych opisów przyrody oraz szczegółowej charakterystyki postaci. Jej treść dotyczy pewnego zdarzenia, opartego na wyrazistym motywie. W noweli akcja toczy się w określonym czasie i miejscu, a osobą opowiadającą jej przebieg, zazwyczaj w sposób „obiektywny”, jest narrator. Ukazywane przez niego wydarzenia mają swoje przyczyny i skutki.

Wypełnij test podkreślając właściwe odpowiedzi – „Janko Muzykant”

1. Nowela to utwór:
a) krótki
b) długi
2. Nowela to utwór:
a) pisany prozą
b) pisany wierszem
3. Nowela to utwór:
a) jednowątkowy
b) wielowątkowy

Wątek – ciąg zdarzeń dotyczących jednej lub kilku postaci i łączących je wzajemnych relacji (np. wątek miłości bohaterów).

Wątek jest częścią fabuły, która może być jedno- lub wielowątkowa.

Wątek główny tworzą zdarzenia, składające się na losy bohaterów pierwszoplanowych. Podrzędne wobec niego są wątki poboczne, w których działają postacie drugoplanowe.

4. Nowela to utwór:
a) z wyraźnie zaznaczonym punktem kulminacyjnym
b) bez punktu kulminacyjnego

Punkt kulminacyjny – jeden z zasadniczych składników akcji (poprzedza rozwiązanie akcji).

W utworze literackim moment, w którym konflikt, czyli napięcie sprzecznych dążeń bohaterów, ujawnia się w najbardziej wyrazisty sposób, zmienia losy bohatera. Napięcie dążeń postaci osiąga największą wyrazistość.

5. Nowela to utwór:
a) posiadający puentę
b) nie ma puenty

Puenta podsumowanie utworu, które nadaje mu szczególny sens.

6.Janko urodził się jako:
a) dziecko grube
b) dziecko wątłe
7. Ile lat miał Janko gdy zmarł
a) 12
b) 8
c) 10
8. Jaki instrument zainteresował Janka
a) pianino
b) skrzypce
c) flet
9. Czy Janko zbudował własne skrzypce?
a) tak
b) nie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zabawy bieżne z przechodzeniem przez różne otwory.

Cel. Wyzwalanie i przygotowanie do radosnych, spontanicznych zachowań poprzez zabawy. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Poznajemy różne bryły. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się:
˗ opisywać graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie i wierzchołki,
˗ rozróżniać walec, stożek i kulę,
˗ rozróżniać modele różnych brył.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 8.00
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 1,2,4,5 str. 168-169
2. Pr. domowa:
Zeszyt ćwiczeń: Ćwicz. 1,2 str. 149

Kontakt z nauczycielem (e-mail: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Spotykamy się o godzinie 8:50 na Messengerze.

Temat: Kocham piłkę nożną. Praca z tekstem

Cele lekcji:
– przeczytasz kolejną część komiksu o dzieciach,
– odpowiesz na pytania dotyczące tekstu,
– poznasz nowe nazwy sportów.

Odczytacie komiks ze strony 84 podręcznika. Wytłumaczymy nieznane słownictwo i zwroty, następnie będziecie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu. W ramach notatki zapiszecie w zeszycie nazwy sportów. Powiecie, który ze sportów jest waszym ulubionym.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat 54 – Dom Ojca – cel naszej wędrówki.
Cele:
– Poznasz biblijną naukę o niebie.
– Będziesz wyrażał pragnienie osiągnięcia nieba.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

(2 godziny lekcyjne)

Temat: Gdy muzyka w duszy gra – o tytułowym bohaterze noweli.

Cel: Znamy dzieje głównego bohatera lektury, potrafimy nazwać uczucia i stany psychiczne w oparciu o lekturę i swoje doświadczenia

Przeczytajcie definicję słowa skrzypce (źródło: Internet).
Wysłuchajcie nagrania utworu skrzypcowego:

-Praca Janka przy pasieniu bydła.
-Narodziny i szybki chrzest Janka.
-Częste wizyty Janka pod karczmą i pod okolicznym dworem.
-Zamiłowanie bohatera do muzyki.
-Sporządzenie własnych skrzypiec przez Janka.
-Powrót dziedziców dworu do wioski.
-Śmierć Janka w wyniku pobicia.
-Postawienie Janka przed sądem wójta i wyrok chłosty.
-Nocna wizyta we dworze i próba dotknięcia skrzypiec lokaja.

 • Zastanów się i odpowiedz:
  Co inni bohaterowie mówili na temat Janka? (matka, wójt, Stach)
  -Jakie oczekiwania miała wobec chłopca jego matka i dlaczego nazywała go „odmieńcem”?
  -Czy Janek rzeczywiście był leniwy ? Z czego wynikało to, że nie zawsze dopełniał swoich obowiązków?
  -Co było największym marzeniem chłopca?
  -Czy kara wymierzona chłopcu była adekwatna do popełnionych czynów?
  -Przeczytaj zakończenie noweli dotyczące powrotu państwa z Włoch. Czy losem utalentowanego chłopca mogliby zająć się państwo z dworu? Zachwycali się utalentowanymi ludźmi spotkanymi we Włoszech.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Biegi w miejscu z przyspieszeniem na sygnał.

Cel. Rozwijanie piękna i estetyki ruchu. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30


CZWARTEK


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Różne bryły w zadaniach. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę:
˗ opisywanie graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie i wierzchołki,
˗ rozróżnianie walca, stożka i kuli,
˗ wskazywanie modeli różnych brył.

Na tej lekcji nauczę się:
˗ rysować rzut graniastosłupa o określonych własnościach,
˗ porównywać własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 8.00
1. Wykonamy wspólnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
– ćwicz. 5,6,7 str. 150-151
2. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 6 str. 169
– Czy już umiem? Zad. I, II str. 170
3. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Różne bryły. ćwicz. 3,4 str. 150

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia siłowe w formie zabawowej, ćwiczenia skocznościowe oraz gibkościowe.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

PRZYRODA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 09:40

Temat: Las ma budowę warstwową

Cele lekcji: Poznasz warunki panujące w poszczególnych warstwach lasu oraz gatunki roślin, zwierząt i grzybów tam występujące.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 111—186.
Pomocne materiały:

Dla chętnych:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

(2 godziny lekcyjne)

Temat: Gdy muzyka w duszy gra – o tytułowym bohaterze noweli.

Cel: Znamy dzieje głównego bohatera lektury, potrafimy nazwać uczucia i stany psychiczne w oparciu o lekturę i swoje doświadczenia

Przeczytajcie definicję słowa skrzypce (źródło: Internet).
Wysłuchajcie nagrania utworu skrzypcowego:

– Praca Janka przy pasieniu bydła.
-Narodziny i szybki chrzest Janka.
– Częste wizyty Janka pod karczmą i pod okolicznym dworem.
-Zamiłowanie bohatera do muzyki.
– Sporządzenie własnych skrzypiec przez Janka.
-Powrót dziedziców dworu do wioski.
– Śmierć Janka w wyniku pobicia.
– Postawienie Janka przed sądem wójta i wyrok chłosty.
– Nocna wizyta we dworze i próba dotknięcia skrzypiec lokaja.

 • Zastanów się i odpowiedz:
  Co inni bohaterowie mówili na temat Janka? (matka, wójt, Stach)
  -Jakie oczekiwania miała wobec chłopca jego matka i dlaczego nazywała go „odmieńcem”?
  -Czy Janek rzeczywiście był leniwy ? Z czego wynikało to, że nie zawsze dopełniał swoich obowiązków?
  -Co było największym marzeniem chłopca?
  -Czy kara wymierzona chłopcu była adekwatna do popełnionych czynów?
  -Przeczytaj zakończenie noweli dotyczące powrotu państwa z Włoch. Czy losem utalentowanego chłopca mogliby zająć się państwo z dworu? Zachwycali się utalentowanymi ludźmi spotkanymi we Włoszech.

PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia koordynacyjne na górna partie mięśni.

Cel. Ćwiczenia i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

JĘZYK POLSKI

Temat: Miejsce przecinka w zdaniu.

Cel: Uczymy się poprawnie stawiać przecinek w zdaniach pojedynczych, rozpoznajemy spójniki i potrafimy je zastosować

Otwórzcie podręczniki na stronie 284 i przeczytajcie „Na rozgrzewkę” tekst pana Przecinka.

Następnie zapoznajcie się z nową wiadomością ze strony 284 dotyczącą zasad stawiania przecinka w zdaniu. Zapamiętajcie nową wiadomość. A teraz czas na ćwiczenia. Wykonajcie w zeszycie ćwiczenie 1 ze strony 285. Poradzicie sobie bez podpowiedzi.

-Wykonajcie w zeszycie ćwiczenie 2 ze strony 285.

Podpowiedź:

a) kościoły, bramy, mosty
b) bez przecinka
c) W Malborku, Czorsztynie, Nidzicy oraz piękne, stare
d) bez przecinka
e) Po długim, kosztownym

-Wykonajcie w zeszycie ćwiczenie 3 ze strony 28

Podpowiedź:
a) Twój pokój jest duży, a bardzo przytulny.
b) Marek mówi powoli, ale za to wyraźnie.
c) Nie oczekuję od ciebie współczucia, lecz pomocy.
d) Spotkajmy się pojutrze, czyli w czwartek.
e) Zabiorę ze sobą Maćka lub Michała.
f) Nie było go w szkole ani w domu.
g) Pójdziemy na spacer lub do kina.
h) Dojechaliśmy daleko, bo aż nad jezioro.

PLASTYKA

Temat: Zabytki małych ojczyzn

 Cel: poznajemy zabytki naszej małej ojczyzny, samodzielne zdobywamy wiedzę na temat zabytków w swojej okolicy.

Prawie w każdej miejscowości znajdują się różnorodne zabytki. Wiele ciekawych budynków i obiektów możesz zobaczyć w regionie, w którym mieszkasz, czyli w Twojej małej ojczyźnie. Niektóre z tych zabytków są związane z dawnymi dziejami danego obszaru albo z życiem mieszkańców okolicznych wsi. Wiejskim budowlom i dziełom sztuki z różnych regionów można się przyjrzeć w skansenach –muzeach na wolnym powietrzu. Szczególnie ważne zabytki zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czy znamy zabytki  w naszej małej ojczyźnie ?

Temat znajduje się w podręczniku na stronie 58 i 59. Proszę przeczytać i obejrzeć ilustracje.
Zadania do wykonania: Zapoznaj się z linkami poniżej. Oglądane materiały przybliżą Wam obraz naszej małej ojczyzny

Praca plastyczna: Narysuj jeden z zabytków z naszej okolicy.

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Co to jest objętość bryły? (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się:
˗ wymienia podstawowe jednostki objętości,
˗ szacować i mierzyć pojemność różnych naczyń,
˗ mierzyć objętość sześcianu sześcianem jednostkowym.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30
1. Wprowadzenie do lekcji: objętość, jednostki objętości.
2. Wykonamy wspólnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
– ćwicz. 1,2 str. 152
3. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 1,2,3 str. 173-174
4. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Objętość: ćwicz. 3,4 str. 153

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)