ZADANIA DLA KLASY IV (20 – 24 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 48 – Pusty grób- największe zwycięstwo.
Cele:
– Pogłębisz prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa.
– Będziesz wyrażał wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego uczestnicząc systematycznie w niedzielnej Mszy św.

Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Warsztat pisarza, czyli o sztuce pisania opowiadań

Cel: Wiemy co to jest opowiadanie twórcze i jak go napisać.

Proszę zapoznajcie się z nowymi wiadomościami na temat: Jak napisać opowiadanie? – podręcznik str.229-230. Zróbcie notatkę na ten temat i zapamiętajcie jak piszemy opowiadanie. Wykonajcie ćwiczenie 1,2,3,4 str125-126 ( Zeszyt ćwiczeń)

HISTORIA

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

Cel lekcji: poznajemy dlaczego rozpoczęto budowę portu w Gdyni i jakie były zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego dla rozwoju polskiej gospodarki.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,4,5,7,8,9 str. 75-77.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

TECHNIKA

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Poznajemy ułamki dziesiętne. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się: odczytywać i zapisywać ułamek dziesiętny, zamieniać ułamek dziesiętny na ułamek zwykły lub liczbę mieszaną – proste przypadki, zamieniać ułamek zwykły lub liczbę mieszaną na ułamek dziesiętny – proste przypadki.

 Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00

 1. Wprowadzenie do tematu i omówienie zagadnienia przez nauczyciela.
 2. Zeszyt ćwiczeń: Rozgrzewka ćwicz. 1 i 2 str. 122
 3. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
 • zadanie 1 str. 114 (poziom A, B, C, D)
 • zadanie 2 str. 115 (ustnie)
 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Ułamki dziesiętne:  ćwicz. 3,4 str. 122, ćwicz. 5 str. 123
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, kartkę, długopis, kostkę do gry i pionek. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Temat: Gra językowa utrwalająca słownictwo.

 Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz nazwy produktów spożywczych oraz słownictwo związane z jedzeniem,
 • udoskonalisz umiejętność czytania ze zrozumieniem i mówienia w języku obcym,zagrasz w grę językową.

Na lekcji spróbujemy wspólnie zagrać w grę językową, która znajduje się na 67 stronie podręcznika.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Zadania do wykonania na bieżący tydzień: ZADANIA


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:10 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę i ołówek. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Temat: Powtarzamy wiadomości z rozdział 5 – gramatyka.

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych oraz o tym, kiedy stosować „some” i „any”,
 • przypomnisz sobie jak prosić i pytać o pozwolenie,
 • rozwiniesz umiejętność wypowiadania się w języku obcym.

Na początku lekcji przypomnicie sobie czym są liczebniki policzalne i niepoliczalne, następnie powtórzymy zasady stosowania „some” oraz „any” przed rzeczownikami.

Wspólnie wykonamy ćwiczenia 4,5,6 oraz 7 na stronach 64-65 w ćwiczeniówce.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:00

Temat: Uzależnienia są groźne.

Cele lekcji: Dowiesz się, jak używki wpływają na organizm człowieka oraz poznasz sposoby zachowań asertywnych.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 130—134.

Pomocne materiały i filmy dla chcących wiedzieć więcej:

W ramach powtórzenia przed sprawdzianem:

Praca domowa: Proszę wykonać podsumowanie wiadomości z przesłanych na Messenger kart pracy do dnia 22  kwietnia.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ Z kotem za pan brat…” . (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji utrwalisz widomości dotyczące ustawiania tła, wstawiania nowych duszków oraz budowania skryptów umożliwiających poruszanie się duszka za pomocą klawiatury.

1. Wykonaj Zad. 1, 2 str. 96 podręcznik. (Gotowe skrypty do oceny prześlij na adres edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia.

CEL: tworzy ekologiczne instrumenty muzyczne według własnego pomysłu,

Zapoznaj się z tematem z podręcznika i zrób krótką notatkę do zeszytu. Wymyśl i wykonaj

 „instrumenty  ekologiczne” i wygraj na nim rożne rytmy

  Wykonaj improwizację  ruchową do słuchanego utworu. https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

Zaśpiewaj piosenkę Jesteśmy dziećmi Ziemi: https://www.youtube.com/watch?v=bRftsmM4HKk

JĘZYK POLSKI

Temat:  Sztuka pisania-piszę opowiadanie.

Cel: Redagujemy opowiadanie prawidłowo stosując akapity.

Przed nami praca twórcza. Napiszcie opowiadanie na podstawie przedstawionych fotografii.

Zeszyt ćwiczeń str. 127. Pracę prześlij do oceny.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Mini koszykówka – nauka podań piłki, podanie oburącz sprzed klatki piersiowej i podania oburącz z sprzed głowy.

Cel. Współdziałanie w zespole, nabywanie umiejętności chwytu oraz techniki podania piłki. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.00


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Ułamki dziesiętne – zadania. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę: odczytywanie i zapisywanie ułamka dziesiętnego, zamianę ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły lub liczbę mieszaną – proste przypadki, zamianę ułamka zwykłego lub liczby mieszanej na ułamek dziesiętny – proste przypadki.

Na tej lekcji nauczę się odczytywać i zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej.

 Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00

 1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
 •  zadanie 3, 4, 6, 7 str. 115
 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Ułamki dziesiętne:  ćwicz. 6,7 str. 123, ćwicz. 8,9 str. 124
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę i ołówek. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Temat: Unusual food – niezwykłe jedzenie. Praca z tekstem.

Cele lekcji:

 • udoskonalisz umiejętność czytania  i wypowiadania się w języku obcym,
 • dowiesz się, jakie nietypowe dania jedzą ludzie w Azji  i Ameryce Południowej,
 • poznasz nowe słowa związane z jedzeniem.

Wspólnie przeczytamy tekst o nietypowym jedzeniu ze strony 68 podręcznika, przetłumaczymy niezrozumiałe słówka. Następnie każdy będzie odpowiadał na pytania dotyczące przeczytanej czytanki.

Wykonamy ćwiczenia ze strony 66 ćwiczeniówki.

Praca domowa. Przygotuj się do sprawdzianu z języka angielskiego. Powtórz słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne i językowe, które pojawiły się w rozdziale 5

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat 49 – Droga do Emaus

Cele:
– Poznasz fragment Ewangelii o uczniach z Emaus.
– Dowiesz się, że do poznania Jezusa konieczne jest czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego.

Zadanie: Zapoznaj się z fragmentem Ewangelii o uczniach z Emaus.
Odpowiedz na pytania: (można wpisać odpowiedzi na końcu w zeszycie ćw.)
1. Dokąd podążali uczniowie?
2. O czym rozmawiali?
3. Kto do nich dołączył?
4. Co się stało, gdy doszli do Emaus?
5. Po czym poznali uczniowie Jezusa?
Nie uzupełniamy tematu w zeszycie ćw.!

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Szewczyk – baśniowy bohater.

Cel: nazywamy cechy głównego bohatera i wyrażamy opinię na temat jego postępowania Zapoznajcie się z postacią Oskara Kolberga ( kim był?), podręcznik str.232, a

następnie przeczytajcie tekst O szewczyku. Naucz się go opowiadać Odpowiedz ustnie na pytania1-5 pod tekstem.

Uzupełnij tabelę dopisując w jaki sposób szewczyk pomógł napotkanym podczas wędrówki zwierzętom  oraz jak one się odwdzięczyły?

Zwierzęta Co zrobił szewczyk dla zwierząt? Co zrobiły zwierzęta dla szewczyka?
Mrówki
pszczoły
Rybki
Kaczki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Mini koszykówka.

Cel: kształtowanie sprawności specjalnej oraz doskonalenie współpracy z partnerem. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.00


CZWARTEK


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Porównywanie ułamków dziesiętnych (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się porównywać ułamki dziesiętne oraz porządkować ułamki rosnąco i malejąco.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00

 1. Wprowadzenie do tematu i omówienie zagadnienia przez nauczyciela.
 2. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
 • zadanie 1 str.118 (poziom A, B, C, D)
 • zadanie 2, 4 str. 119
 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Porównywanie  ułamków dziesiętnych: ćwicz. 3 str. 125, ćwicz. 4,5,6 str. 126
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Nauka podań piłki kozłem jednorącz. 

Cel. Współdziałanie partnera w zespole oraz kształtowanie umiejętności w zespole. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

PRZYRODA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:00

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Odkrywamy tajemnice zdrowia”.

Cele lekcji: Badanie stopnia opanowania treści nauczania ujętych w podstawie programowej.

Proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu z zakresu materiału z podręcznika ze stron 114-136.  POWODZENIA!

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Ortografii się nie boimy, bo pilnie się zasad uczymy. Pisownia wyrazów z ch i h.

Cel: Poznajemy i utrwalamy zasady pisowni wyrazów z ch i h.

Zapoznajcie  się z nowymi wiadomościami na str. 239- 241, kiedy piszemy ch, a kiedy h.

Zapamiętajcie poznane zasady. Wykonajcie ćwiczenia 1,3 i 9 do zeszytu.


PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

W ramach godziny wyrównawczej wykonajcie ćwiczenia na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DmxNyYE01

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Mini koszykówka – podania piłki jednorącz poprzez kozioł – doskonalenie.

Cel. Współdziałanie partnera w zespole.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 09.20

JĘZYK POLSKI

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h. Czas na ćwiczenia.

Cel: Utrwalamy pisownię wyrazów z ch i h.

W ramach utrwalenia wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń str. 72 ćwiczenie 1,2,3,5 i 6

Przejdź do sprawdzenia swojej wiedzy na stronę:

Wyniki zapisz w zeszycie.

PLASTYKA

Temat: Techniki mieszane – farby wodne i pastele

Cel: wyjaśniamy, czym są techniki mieszane,  wymieniamy rodzaje technik mieszanych

Zapoznaj się z tematem z podręcznika o technikach mieszanych i wykonaj krótką notatkę do zeszytu na ten temat. Następnie wykonaj pracę plastyczną Ogród wiosną łącząc farby wodne z pastelami. Zdjęcie pracy prześlij do oceny.

Kontakt z nauczycielem: email: grazyna_kupis@wp.pl)

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Zamiana ułamków. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się: zamieniać ułamek zwykły (liczbę mieszaną) na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania, zamieniać ułamek dziesiętny na ułamek zwykły i zapisywać go w postaci nieskracalnej.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00

 1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
 •   zadanie 1 str. 123 (poziom A, B, C, D)
 • zadanie 2 str. 123 (poziom A, B)
 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Zamiana ułamków: ćwicz. 2, 3, 4  str. 127.
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)