ZADANIA DLA KLASY IV (4-8 maja)

PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 49 – Droga do Emaus- c.d.

Cele:
– Wymienisz główne części Mszy św.
– Będziesz bardziej otwarty na słowo Boże i Eucharystię.

Zadanie:
Przeczytaj temat z książki.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćw.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Wśród przyjaciół.

Cel: Potrafimy opisać scenkę przedstawioną na obrazie i zredagować logiczną wypowiedź

Zadania

 • Obejrzyjcie obraz Corduli Witz Czworo przyjaciół w podręczniku na str. 249
 • Zastanówcie się jak odpowiedzielibyśmy na pytania pod obrazem.
 • Opiszcie obraz, z którym się zapoznaliście rodzicom. Podzielcie się z nimi swoimi wrażeniami.
 • Na pracę domową napiszcie w zeszycie Co to jest przyjaźń? Niech w Waszej pracy znajdą się też informacje na temat: kogo możemy nazywać przyjacielem, dlaczego warto go mieć i jakie mamy obowiązki wobec niego? Pamiętajcie o akapitach.
  Pracę prześlijcie do oceny na maila

HISTORIA

Temat: Pilecki i Inka- ,,żołnierze niezłomni”.

Cel lekcji: poznajemy losy Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny oraz przekonania części Polaków do kontynuowania walki po zakończeniu II wojny światowej.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,4,5,6 str. 82-83.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=3iwdhQmfTEU

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

TECHNIKA

Temat: Skrzyżowania ze znakami drogowymi.

Cel: zapoznanie zasad zachowania kierowcy na skrzyżowaniach ze znakami drogowymi, przygotowanie do egzaminy na kartę rowerową.

Karta pracy

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Odejmowanie ułamków dziesiętnych. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się odejmować w pamięci ułamki dziesiętne − proste przypadki oraz odejmować pisemnie ułamki dziesiętne.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30

 1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
 • zadanie 1 str. 133 (poziom A, B, C, D)
 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Odejmowanie ułamków: ćwicz. 3,4,5  str. 131.
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę i ołówek. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Temat: Nie mogę dalej iść. Praca z tekstem.

Cele lekcji:

 • przeczytasz kolejną część komiksu o przygodach Susan, Mickey’a i Billiego.
 • rozwiniesz umiejętność czytania ze zrozumieniem i wypowiadania się w języku obcym.

Na początku lekcji przeczytamy komiks na stronie 72 podręcznika, przetłumaczymy nieznane słownictwo. Następnie będziecie odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIA


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę i ołówek. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Temat: Dzikie zwierzęta. Ćwiczenia leksykalne.

Cele lekcji:

 • nauczysz się nazwy dzikich zwierząt,
 • poznasz przymiotniki opisujące zwierzęta,
 • nauczysz się mówić co potrafią robić zwierzęta.

Na początku lekcji poznacie nazwy dzikich zwierząt. Wykonamy ćwiczenie 4 na stronie 73 podręcznika – przeczytacie proste opisy dotyczące zwierząt na obrazkach i dobierzecie je do właściwej fotografii.

Zapiszemy notatkę w zeszycie, uzupełniając tabelkę z ćwiczenia 4B ze strony 73 podręcznika.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:00

Temat: Czy wszystkie skały są twarde ?

Cele lekcji: Poznasz budowę  i rodzaje skał. Dowiesz się czym jest gleba i z czego się składa.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 144—146.

Pomocne materiały i filmy:

Dla chętnych:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

05.05.2020 (wtorek)

Temat: Poznajemy główne narzędzia edytora tekstu – tworzymy własną notatkę. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji zapoznasz się z głównymi narzędziami edytora tekstu, poznasz zasady sporządzania notatki oraz reguły pisania w edytorze tekstu.

 1. Przeczytaj temat „Idziemy do kina…” str. 100 – 106 podręcznik.
 2. Wykonaj Ćw. 1 str. 106 podręcznik. (Notatkę prześlij na adres edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Pouczmy się i pośpiewajmy.

https://www.youtube.com/watch?v=s0UnIDMc_aQ -Piosenka młodego patrioty

https://www.youtube.com/watch?v=uq0old44poA – Niezwykłe lekcje rytmiki

JĘZYK POLSKI

Temat: O grzeczności na co dzień.

Cel: Potrafimy objaśnić znaczenie przenośne wyrazów użytych w wypowiedziach

Zadania

 • Jakie znasz „magiczne” słowa? Wymień je. (ust.)

Przeczytaj tekst ze str. 250-251.
Wykonaj zad. 1-6 str. 252 (6 w zeszycie). Naucz się pięknie czytać poznany tekst.
Zapoznaj się z wiadomościami: „Wśród ludzi”

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa. Lekcja inspirowana pomysłami uczniów – kształtowanie poszczególnych cech motorycznych.

Cel. Wyrabianie u uczniów nawyku właściwej postawy ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.00


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Odejmowanie  ułamków dziesiętnych – zadania. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę umiejętność odejmowania w pamięci ułamków dziesiętnych − proste przypadki oraz odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych.

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać proste zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków dziesiętnych

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00

 1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
 •  zadanie 2,3,4  str. 133
 • zadanie 5,6 str. 134
 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Odejmowanie  ułamków dziesiętnych:  ćwicz. 6,7 str. 132.
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Temat: Uczymy się mówić o swoich umiejętnościach.

Cele lekcji:

 • dowiesz się jak pytać o to, co ktoś potrafi robić,
 • nauczysz się mówić o umiejętnościach.

Na początku lekcji dowiecie się, jak pytać o umiejętności oraz mówić o tym, co potraficie i czego nie potraficie robić.

Wspólnie wykonamy ćwiczenia 5 i 6 na stronie 71 w ćwiczeniówce.

Przeprowadzicie ze sobą proste dialogi – będziecie pytać siebie nawzajem o to, co umiecie robić.

Praca domowa: Wykonaj zadanie 7 ze strony 61 w ćwiczeniówce. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij mi przez aplikację Messenger.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat 50 – Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście

Cele:
– Poznasz fragment biblijny o ustanowieniu sakramentu pokuty.
– Chętnie będziesz korzystał z sakramentu pokuty.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćw.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Zabawa na łące

Cel: Określamy temat wiersza i potrafimy wymyślić dalsze losy bohaterów

Zadania

 • Zastanów się jak lubisz spędzać i gdzie wolny czas?
 • Na początek zapoznaj się z biografią Władysława Bełzy, a następnie z wierszem Motyl
 • Odpowiedz na pytania 1-3 str. 253 ustnie, a na 4 odpowiedź zapisz w zeszycie.
 • Na pracę domową napisz: Jak potoczyły się dalsze losy bohaterów poznanego utworu?
  Pracę prześlijcie na mojego maila

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – kształtowanie równowagi oraz sprawności specjalnych w danym ćwiczeniu.

Cel. kształtowanie sprawności specjalnej oraz doskonalenie współpracy z partnerem. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.00


CZWARTEK


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Mnożenie i dzielenie  ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji:  Na tej lekcji nauczę się:

 • mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000;
 • dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000;
 • rozwiązywać elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00

 1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
 •  zadanie 1 str. 137 (poziom A, B, C, D)
 • zadanie 4,5,6,7  str. 138
 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Mnożenie i dzielenie  ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000….   ćwicz. 2,3,4 str. 133-134.
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – doskonalenie poznanych form gimnastycznych. 

Cel. Umiejętność nabywania techniki danych ćwiczeń.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

PRZYRODA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:00

Temat:  Wody słodkie i wody słone.

Cele lekcji: Poznasz klasyfikacje wód słodkich i słonych oraz stojących i płynących.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 147—150

oraz proszę obejrzeć:

wykonaj ćwiczenia:

Pomocne materiały i filmy dla chcących wiedzieć więcej:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Z wyrazami wdzięczności…

Cel: Potrafimy zredagować podziękowanie

Zadania

 • Jeśli chcemy komuś wyrazić swoją wdzięczność, to piszemy do niego podziękowanie. W zależności od tego, kto jest odbiorcą podziękowania, może mieć ono charakter grzecznościowy lub bardziej osobisty.
 • Otwórzcie podręcznik na str.254 i zapoznajcie się z nową wiadomością: Jak zapiać podziękowanie?
 • Na kolejnej stronie mamy przykładowe podziękowanie, zobaczcie co ono zawiera, a następnie przejdźcie do wykonania pisemnie ćwiczenia 1 str. 255
 • Na pracę domową wykonajcie ćwiczenie1,2i 3 str.103 ( Zeszyt ćwiczeń)

PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Temat: Po co nam Konstytucja?

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu system władzy, jej kontroli i wybierania jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające z konstytucji i mogą dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja powstała 3 maja 1791 roku i była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Już kilka dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto narodowe.

Obejrzyj jak powstała Konstytucja w Polsce: https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=-GBAolHelHs&feature=emb_logo

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Mini koszykówka – podania piłki sprzed klatki piersiowej oraz doskonalenie chwytu.

Cel. Współdziałanie partnera w zespole. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 09.20

JĘZYK POLSKI

Temat:  Pisownia wyrazów z rz i ż

Cel: Przypominamy i utrwalamy pisownię wyrazów z rz i ż

Drodzy uczniowie dzisiaj poćwiczymy ortografię, w tym celu wykonajcie  dyktanda, a uzyskane wyniki zapiszcie w zeszycie.  Powodzenia.

PLASTYKA

Temat: Kolaż

Cel: Poznajemy techniki kolażu, potrafimy wyjaśnić, co to jest kolaż , wykonać pracę w technice kolażu z dowolnych materiałów

Zadanie

Zapoznaj się z tematem w podręczniku i zrób notatkę do zeszytu. Kolaż to technika polegająca na przyklejaniu do podłoża różnych materiałów

(gazet, tkanin, nici , tekturki, itp.) w połączeniu z rysunkiem i malarstwem.

Wykonaj pracę na temat: Nieznana planeta,  możesz wykonać z zastosowaniem różnych materiałów (gładkich, chropowatych), format A4. Czy na tej planecie, rosną rośliny, żyją zwierzęta , stwory-kosmici. To tylko zależy od Twojej wyobraźni. Zachęcam do tworzenia. Zrób zdjęcie pracy i wyślij do oceny na mojego maila

 

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI:  Ułamki dziesiętne  – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji powtórzę poznane wiadomości i utrwalę umiejętności z ułamków dziesiętnych.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00

 1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:

      – zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 str. 140 -141

 1. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
  Ułamki zwykłe. Powtórzenie:  ćwicz. 1,2,3,4,5,6,7 str. 135
 2. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)