ZADANIA DLA KLASY VI (6-8 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


JĘZYK POLSKI

Temat: Czas na podsumowanie.
Cel: Przypomnienie i utrwalenie poznanych wiadomości.

Drodzy uczniowie przed nami powtórzenie wiadomości z ostatniego działu. Proszę przypomnijcie sobie i utrwalcie wiadomości o których się uczyliśmy (Podsumowanie str.234). Sprawdźcie swoją wiedzę i umiejętności ustnie odpowiadając na pytania zawarte w teście z podręcznika ze strony235. Powodzenia.

Dzisiaj też każdy na skrzynkę otrzyma test do rozwiązania w dniu jutrzejszym. Jutro też czekam na rozwiązane czytelnie testy do sprawdzenia i oceny. Kontakt z nauczycielem (e-mail: grazyna_kupis@wp.pl)

HISTORIA

Temat: Rewolucja francuska.
Cel lekcji: poznajemy przyczyny, przebieg i następstwa rewolucji francuskiej.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3 str. 189.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

PLASTYKA

Temat: W świątecznym nastroju. Stroik świąteczny
Cel: Rozbudzanie wyobraźni twórczej.

Wykonaj z dostępnych w domu materiałów stroik świąteczny. Zdjęcie Twojej pracy prześlij do oceny (e-mail: grazyna_kupis@wp.pl)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, ćwiczeniówkę , zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Grupa 2 – 11:00
Grupa 1 – 12:00

Temat: Czas Future Simple – określenia czasu. (zapisz w zeszycie)
Cele lekcji:
– poznasz określenia czasu charakterystyczne dla czasu przyszłego Future Simple,
– utrwalisz wiadomości dotyczące budowy zdań w czasie przyszłym,
– rozwiniesz umiejętność wypowiadania się.

Zapiszecie w zeszycie określenia czasu charakterystyczne dla Futer Simple i napiszecie ich tłumaczenie. Każdy samodzielnie ułoży co najmniej jedno zdanie z wykorzystaniem poznanego słownictwa. Wspólnie wykonamy ćwiczenie 6 i 7 na stronie 79 podręcznika oraz ćwiczenie 7 ze strony 59 ćwiczeniówki.

Praca domowa: Powtórz wiadomości o czasie Future Simple. Naucz się określeń czasu z dzisiejszej lekcji.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 11.00, gr. II godz. 12.00
Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe za pomocą równań. (zapisz w zeszycie)
Cele: Na tej lekcji nauczysz się zapisywać niewiadomą, wypisywać dane z zadania, układać równanie oraz je rozwiązywać.

1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1, 2, 3 str. 96, 97 podręcznik.
2. Praca domowa ćw. 1, 2 str. 104 Zeszyt ćwiczeń.
3. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR I

Temat: Dołączamy do społeczności Scratch. (zapisz w zeszycie)
Ce: Na tej lekcji poznasz jak dołączyć do społeczności Scratch aby możliwe było wystawianie swoich skryptów oraz przeglądanie projektów dodanych przez innych.

1. Przeczytaj temat „Razem możemy więcej” str. 87 – 92 podręcznik.
2. Spróbuj dołączyć do społeczności Scratch, przejrzyj zamieszczone tam projekty

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

TECHNIKA

Temat: Konstrukcja i wykonanie bryły.
Cel:
– kształtowanie wyobraźni w perspektywie 3D
– doskonalenie rzutowania

Polecenia w karcie na dzienniku.


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, ćwiczeniówkę , zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Grupa 1– 10:00
Grupa 2 – 11:00

Temat: Jaki będzie świat w przyszłości? Praca z tekstem. (zapisz w zeszycie)
Cele lekcji:
– udoskonalisz umiejętność czytania oraz będziesz wyszukiwał informacje w przeczytanym tekście,
– rozwiniesz umiejętność wypowiadania się,
– poznasz wyrażenia, dzięki którym będziesz mógł wyrazić swoją opinię.

Na lekcji przeczytamy tekst na stronie 80 podręcznika, wypiszemy i przetłumaczymy nieznane słownictwo. Następnie będziecie odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

Zapiszecie w zeszycie wyrażenia z tabelki „Phrase book” oraz ich tłumaczenie. Każdy ułoży co najmniej jedno zdanie, w którym zastosuje nowo poznane wyrażenie.
Wspólnie wykonamy ćwiczenie 1 na stronie 60 ćwiczeniówki.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Test podsumowujący V rozdział „Na skrzydłach fantazji”.
Cel: Utrwalenie poznanych wiadomości. Pamiętaj o samodyscyplinie.

Kontakt z nauczycielem (e-mail: grazyna_kupis@wp.pl)

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 12.00, gr. II godz. 13.00
Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność zapisywania niewiadomej, wypisywania danych, układania i rozwiązywania równań.

1. Wspólnie rozwiążemy Zad. 4, 5, 6 str. 97podręcznik.
2. Praca domowa ćw. 3, 4 str. 105 Zeszyt Ćwiczeń
3. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR II

Temat: Jak znaleźć najmniejszą i największą liczbę? Tworzymy listę. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak tworzyć listy w programie Scratch

Przeczytaj temat na str. Co jest naj… str. 73-76 podręcznik.
Spróbuj zbudować dowolna listę w programie Scratch.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach
Cel: Poznajemy muzykę baroku, potrafimy charakteryzować życie i twórczość J.S. Bacha

Zapoznaj się z nowym tematem z podręcznika i zrób krótką notatkę do zeszytu. Szczególną uwagę zwróć na znaczenie terminów: polifonia, fuga.
Teraz nauczymy się piosenki Zacznij od Bach
https://www.youtube.com/watch?v=zoT_cWFh9bA

Aby przybliżyć Wam twórczość Jana Sebastiana Bacha wysłuchajcie nagrania utworu Toccata i fuga d-moll (kompozycję najbardziej kojarzącą się z Bachem i wykonaną na organach). https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA

Zadanie domowe: Przygotuj album lub prezentację o życiu i twórczości Jana Sebastiana Bacha. Kontakt z nauczycielem (e-mail: grazyna_kupis@wp.pl)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Mini piłka ręczna – doskonalenie podać oraz chwytów”, zaliczenie. 

Ćwiczenie to będzie podlegać ocenie (technika oraz poprawność wykonania ćwiczenia).

Cel – podporządkowanie się określonym regułom działania w zespole. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).


ŚRODA


BIOLOGIA

Temat: Ptaki-kręgowce zdolne do lotu.
Celem lekcji jest zapoznanie się ze środowiskiem życia, budową i przystosowaniem ptaków do lotu.

Na podstawie tekstu ze str.119-121 wykonaj notatkę:
1.Wyjaśnij pojęcie stałocieplności.
2.Wymień w punktach przystosowania ptaka do lotu.
3.Narysuj graf przedstawiający podział piór i ich rolę.
4.Jak ptaki przystosowały się do lotu w procesie oddychania? (pracę wysyłają mailem tylko osoby zagrożone).

Kontakt na e-mail: annafarmas21@gmail.com

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Mini piłka nożna, zasady gry oraz omówienie regulaminu gry”, „Gimnastyka podstawowa, wzmacnianie poszczególnych partii mięśni”.

Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie.

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.
Cel – praca nad własną sylwetką ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 12.30, gr. II godz. 13.15
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z równaniami – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność zapisywania niewiadomej, wypisywania danych, układania i rozwiązywania równań.

1. Wspólnie rozwiążemy Zad. 7, 8, str. 97, 98 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 5, 6 str. 106 Zeszyt Ćwiczeń (proszę przesłać zdjęcia rozwiązań Zad. 1-6 str. 104-106 Zeszyt Ćwiczeń na maila lub Messengera)
3. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Pisownia wyrazów z rz i ż
Cel: Przypominamy i utrwalamy pisownię wyrazów z rz i ż

Drodzy uczniowie dzisiaj poćwiczymy ortografię, w tym celu wykonajcie dyktanda, a uzyskane wyniki zapiszcie w zeszycie. Powodzenia.
https://www.dyktanda.net/ortografia-26.php
https://www.dyktanda.net/ortografia-35.php

RELIGIA

Temat 36 – Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Cele:
– Pogłębisz wiadomości o chrzcie i przypomnisz sobie datę swojego chrztu.
– Pomodlisz się za rodziców i rodziców chrzestnych.

Zadanie: Przeczytaj temat z książki i wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl