ZADANIA DLA KLASY VI (15-17 KWIETNIA)


ŚRODA


BIOLOGIA

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ptaków. 

Celem lekcji jest zapoznanie się z procesem rozmnażania, rozwoju i opieką nad potomstwem u ptaków.

Wykorzystując tekst ze str.122-123 wyjaśnij:

1.Co to są toki?

2.Na jakie grupy dzielimy ptaki pod względem opieki nad potomstwem?

3.Narysuj schemat budowy jaja ptaka.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Temat: „Piłka siatkowa, poruszanie się po boisku oraz przyjęcie piłki dolnym sposobem”, „Zasady gry w piłkę ręczną, omówienie regulaminu gry.

Cel – współdziałanie z partnerem oraz znajomość przepisów gier w poszczególnych dyscyplinach. Ćwiczenie będzie podlegać ocenie. 

2 godziny lekcyjne, zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 12.30, gr. II godz. 13.15

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Równania”. (zapisz w zeszycie)
Cele: Na tej lekcji powtórzysz i utrwalisz wiadomości dotyczące równań: sprawdzanie czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, rozwiązywanie równań, układanie równań do treści zadania oraz ich rozwiązywanie, sprawdzanie ile rozwiązań ma równanie.

1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1-9 str. 100 podręcznik.
2. Praca domowa ćw. 1-10 str. 109, 110 Zeszyt ćwiczeń. (Proszę przesłać zdjęcia rozwiązanych zadań na adres edypawlik@gmail.com albo na Messengera).
3. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Być w mocy dobrych uczynków.

Cel: Potrafimy opisać scenę przedstawioną na obrazie.

Drodzy Uczniowie przed nami nowe wyzwania. Rozpoczynamy nowy rozdział od omówienia obrazu na stronie 237.

Opiszcie obraz przedstawiony na podanej stronie i prześlijcie go do oceny.

Kontakt z nauczycielem (email: grazyna_kupis@wp.pl)

RELIGIA

Temat 37 – Jezu ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia.
Cele:
– Będziesz potrafił określić, na czym polega Boże miłosierdzie.
– Będziesz umiał wyjaśnić symbolikę obrazu i interpretację podpisu „Jezu ufam Tobie”

Zadanie : Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 9.00, gr. II godz. 10.00

Temat: Praca klasowa z działu „Równania”. (zapisz w zeszycie)
Cel:Na tej lekcji poprzez pracę klasową sprawdzisz stopień opanowania treści ujętych w podstawie programowej.

1. Zadania z pracy klasowej otrzymacie na początku lekcji online, po rozwiązaniu zadań zdjęcie napisanej pracy klasowej przesyłacie na adres edypawlik@gmail.com lub na Messengera.
2. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Republika Francuska.
Cel lekcji: poznajemy w jakich okolicznościach doszło do ustanowienia Republiki Francuskiej.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,2 str. 193.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK POLSKI

Temat: Biblijny początek świata.

Cel: Czytamy tekst ze zrozumieniem, porządkując i analizując czynności Boga w trakcie tworzenia świata.

Zapoznajcie się z tekstem str. 238-240,  a następnie wykonajcie ćwiczenie 1 ze str. 240 do zeszytu. Na zakończenie przejdź na podaną poniżej stronę i wykonaj zadania.

https://epodreczniki.pl/a/swiat-stworzony-przez-boga/DAc3y29Ts

email: grazyna_kupis@wp.pl

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek w dwóch grupach:  gr. 1 – 11:00    gr.2 – gr.11:30

Temat: Energetyka w Europie.

Cele lekcji: Poznasz odnawialne i nieodnawiane źródła energii. Dowiesz się, jakie są rodzaje elektrowni w różnych krajach Europy oraz jakie maja zalety i wady.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 114—119.

Zapoznaj się z informacjami i filmami pod linkiem:

https://view.genial.ly/5e81ca703fea8d0db0dc21cf/presentation-energetyka-w-europie-copy?fbclid=IwAR3Oa6WlWV_1bKDpz-Ai480YSiZHP0T7XqSzyszDWCS-rujfCW46Q2VVFT8

Praca domowa:  zeszyt ćwiczeń – ćw. 4 strona 74. lub zadanie 3 z podręcznika strona 119

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Grupa 2 – 11:00
Grupa 1 – 12:00

Temat: Moje przewidywania dotyczące przyszłości. Ćwiczymy pisanie. (zapisz w zeszycie)
Cele lekcji:
– utrwalisz zasady tworzenia zdań w czasie Future Simple,
-nauczysz się opowiadać o tym, jak według ciebie będzie wyglądała przyszłość,
– napiszesz krótki tekst na zadany temat.

Na początku lekcji przypomnicie sobie, jak budować zdania w czasie Future Simple oraz powtórzycie wyrażenia z ostatnich lekcji, układając z nimi zdania. Następnie razem zastanowimy się, jak może wyglądać nasza przyszłość – porozmawiamy o tym wykorzystując zwroty wyrażające opinie, które poznaliście na wcześniejszych lekcjach.
Wspólnie napiszemy tekst dotyczący tego, jak w przyszłości będzie wyglądało życie na Ziemi.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


PIĄTEK


JĘZYK POLSKI

Temat :Po co Bóg stworzył człowieka ?

Cel : przeczytam i przemyślę wiersz Joanny Kulmowej Człowiek żeby patrzał.

Na co będziemy zwracać uwagę: czytam tekst ze zrozumieniem, wskazuję epitety i określam ich funkcję w utworze, zastanawiam się nad sensem wiersza, wyjaśniam, czym kierował się Bóg, stwarzając człowieka, wymieniam elementy nazwane cudami.

RELIGIA

Temat 38 – Niedziela – czas na refleksję.
Cele:
– Poznasz, dlaczego świętujemy niedzielę, jako pierwszy dzień tygodnia.
– Pogłębisz wiedzę, że niedziela jest dniem wolnym od pracy, a poświęconym na spotkanie z Bogiem.

Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Piłka siatkowa, doskonalenie przyjęcia piłki dolnym sposobem”.

Cel – kształtowanie umiejętności gry w piłkę siatkową. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)