ZADANIA DLA KLASY VII (15-17 KWIETNIA)


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Stężenie procentowe roztworu- zadania.

W tym temacie proszę o przeanalizowanie przykłady 48 str.189- podręcznik.
Należy zapamiętać, że mając daną gęstość roztworu i jego objętość obliczymy zawsze masę roztworu, którą wykorzystujemy dalej w obliczeniach np. masy substancji.

Na podstawie tych informacji rozwiąż zadania:
1. Oblicz, ile gramów chlorku glinu znajduje się w 0,6 dm3 roztworu o stężeniu 20 %, jeżeli jego gęstość wynosi 1,09 g/cm3(uwaga na jednostki- należy objętość 0,6 dm3 wyrazić w cm3 i tą wielkość wykorzystać w obliczeniach).
2. Oblicz, ile gramów kwasu siarkowego (VI) znajduje się w 0,2 dm3 roztworu o stężeniu 60 %. Gęstość tego roztworu wynosi 1,5 g/cm3(musisz ujednolicić jednostki objętości- wyraź w cm3).
Rozwiązania zadań prześlij na mojego maila.

BIOLOGIA

Temat: Ucho jako narząd równowagi. 

Celem lekcji jest zapoznanie z położeniem i działaniem narządu równowagi w uchu.

Odpowiedz pisemnie na pytanie 4 ze str.202

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Poznajemy Twierdzenie Pitagorasa. (zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji poznasz czym jest Twierdzenie Pitagorasa oraz jak je stosować przy rozwiązywaniu zadań.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 1 Poziom A, B, C, D, z każdego poziomu podpunkty a), b), c), d) str. 265 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3 str. 96, 97 Zeszyt Ćwiczeń.
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Dynamika raz jeszcze
Dyskusja online, karta pracy
Cel: poszerzenie i utrwalenie wiadomości z dydaktyki.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu gry – piłka koszykowa”. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie.

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).

JĘZYK POLSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:00

Temat: Wykres składniowy zdania złożonego podrzędnie.
Cele lekcji:
– nauczysz się tworzyć wykres zdania złożonego podrzędnie,
– poznasz rodzaje zdań złożonych podrzędnie, będziesz potrafił wskazać je w tekście oraz określić ich typ.

Zapoznacie się z informacjami dotyczącymi tworzenia wykresów zdań złożonych podrzędnie ze strony 197, następnie wspólnie wykonamy ćwiczenia 6, 7, 8, 9 ze stron 197 – 198 podręcznika.
Praca domowa: Naucz się typów zdań złożonych podrzędnie.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat: Rynek edukacyjny: lokalny, krajowy, europejski. Bazy szkół.
Cel: Wyszukasz w Internecie szkół lokalnych, krajowych i europejskich, które najbardziej Cię interesuj. Dowiesz się co jest wymagane w danej szkole podczas rekrutacji.

1. Obejrzyj prezentację:
https://drive.google.com/file/d/1J5tDjOF5Hmj4Luvdbg2hJ2CEoml_KI67/view?usp=sharing
2. Wykonaj polecenie zamieszczone na końcu prezentacji.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 32 – Spotkanie w godzinie apelu. Apel Jasnogórski.
Cele:
– Poznasz historię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz treść Apelu Jasnogórskiego.
– Będziesz umiał wyjaśnić znaczenie jasnogórskiego sanktuarium dla Polaków.

Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika.
Uzupełnij w zeszycie tabelę: Jak realizuję słowa Apelu Jasnogórskiego „Jestem”, „Pamiętam”, „Czuwam” w moim życiu?

JESTEM PAMIĘTAM CZUWAM
W rodzinie
W szkole

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Temat: ” Omówienie zasad oraz regulaminu – ciąg dalszy – piłka koszykowa”. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie.

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

JĘZYK POLSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:00

Temat: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia gramatyczne.
Cele lekcji:
– utrwalisz wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie,
– ułożysz zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,
– narysujesz wykresy zdań złożonych.

Wspólnie spróbujecie wykonać ćwiczenia 7,9,11,15,16,17 na stronach 34-39 ćwiczeniówki.

Uwaga! Jeśli zajdzie taka potrzeba, poświęcimy jeszcze jedną lekcję na utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat:Twierdzenie Pitagorasa – ćwiczenia.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność zastosowania Twierdzenia Pitagorasa przy rozwiązywaniu zadań.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 2 Poziom A, B, C, z każdego poziomu podpunkty a), b) c), zad. 3, 4 str. 266, 267 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 4, 5, 6 str. 97, 98 Zeszyt Ćwiczeń.
2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
Cel lekcji: poznajemy zmiany w sytuacji międzynarodowej jesienią 1918 r. oraz okoliczności odrodzenia niepodległej Polski.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3 str. 221.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.

Cele lekcji: Poznasz wybrane rodzaje usług. Dowiesz się, jaką rolę odgrywa transport i łączność  w gospodarce i życiu człowieka.

Proszę przeczytać temat ze stron 148-152 oraz zapoznać się z prezentacją (prześlę przez messengera) oraz obejrzeć poniższy film:

https://www.youtube.com/watch?v=R3Jc00r-_iA&fbclid=IwAR2T1kQKeI2gwdW3a4IHA_L-pATEX8jGstojl2n7NahBxQ22ujHAzpxn7yE

Dla zainteresowanych podsyłam link:

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

Praca domowa: Odpowiedź pisemnie w zeszycie na zadanie 3 z podręcznika str. 152.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Ćwiczenia sprawdzające wiadomości z odmiany czasowników modalnych.

Cel lekcji: Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z odmiany czasowników modalnych.

Sprawdzian pisemny z ćwiczeń gramatycznych.

Lekcja na komunikatorze Messenger godz. 13.00

Kontakt przez grupę na Messegerze, edziennik lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Analiza dzieł sztuki cd.

Cel: Na tej lekcji poznasz środki wyrazu typowe dla sztuk wizualnych. Przejdziesz drogą od abecadła plastycznego do zrozumienia dzieł sztuki.

  1. Przeczytaj temat str. 57 –  64.
  2. Napisz notatkę z tej części tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zdjęcia notatki bardzo proszę o przesłanie na maila.

Pozdrawiam Was serdecznie.

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Twierdzenie Pitagorasa – zadania tekstowe.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność zastosowania Twierdzenia Pitagorasa przy rozwiązywaniu zadań.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 6, 7, 8, 11 str. 267, 268 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 7, 8, 9 str. 98 Zeszyt Ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćw. 1-9 str. 96-98 Zeszyt Ćwiczeń prześlij na adres edypawlik@gmail.com lub prze Messengera.)
2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Formatujemy obrazy i wykorzystujemy szablony. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji poznasz czym jest krój szeryfowy oraz krój bezszeryfowy, jak formatuje się obrazy w edytorze tekstu oraz jak zastosować gotowe szablony.

1. Przeczytaj temat „Opracowywanie tekstu” Str. 187-192 podręcznik.
2. Wykonaj zaproszenie podobne jak na Rys. 4 str. 190. Gotowy dokument prześlij na adres mailowy: edypawlik@gmail.com
3. Zapoznaj się z szablonami dostępnymi w edytorze tekstu.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:00

Temat: Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 – gramatyka. (zapisz w zeszycie)
Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz wiadomości o czasie Future Simple oraz formach dzierżawczych,
– udoskonalisz umiejętność czytania oraz mówienia w języku obcym.

Na początku lekcji powtórzycie wiadomości o czasie Future Simple oraz formach dzierżawczych, następnie wspólnie wykonamy ćwiczenia na stronie 67 ćwiczeniówki.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu oraz technika rzutu do kosza- piłka koszykowa”.

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych, a także współdziałanie w zespole. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

MUZYKA

Temat: Folk i country

Cel: Rozpoznajemy utwory reprezentujące muzykę folk i country.

Zapoznaj się z tematem  z podręcznika – lekcja 26: „Folk i country”, a następnie zrób notatkę do zeszytu. Zapoznaj się z piosenką Pędzą konie i zaśpiewaj razem z wykonawcą.

https://www.youtube.com/watch?v=qitJQpV5MpY    folk

https://www.youtube.com/watch?v=yKGERMmwAUc   country

JĘZYK POLSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:00

Temat: Przecinek w zdaniu złożonym.
Cele lekcji:
– dowiesz się, w którym miejscu zdania złożonego poprawnie wstawić przecinek,
– rozpoznasz typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

Zapoznacie się z informacjami dotyczącymi stawiania przecinków w zdaniach złożonych na stornie 199 podręcznika.
Wspólnie wykonamy ćwiczenia 1, 2, 4 ze strony 200 podręcznika. Oraz ćwiczenie 4 ze strony 81 ćwiczeniówki.
W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl