ZADANIA DLA KLASY VII

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Proszę o opracowanie (sporządzenie notatki w zeszytach) WODA- WŁAŚCIWOŚCI I ROLA W PRZYRODZIE. Proszę opracować ten temat z pomocą podręcznika. Również proszę o wykonanie prezentacji (4 slajdy) na jeden z wybranych tematów:

 • właściwości wody,
 • rola wody w przyrodzie.

Wykonaną prezentację proszę przesłać do 29 marca na mojego e-maila malgorzata-cedro@wp.pl

JĘZYK  POLSKI

Temat: Od patriotyzmu-radości do patriotyzmu odpowiedzialności. Zaduma nad wpływem ojczyzny na nasze życie w wierszu Tadeusza Różewicza.

 • Proszę przeczytać informację biograficzną o Tadeuszu Różewiczu  oraz wiersz na stronie 174, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3,  7.
 • Ćwiczenie 7 proszę wykonać wspólnie (kontaktując się np. przez Messenger). Rozwiązanie zapiszcie w formie mapy myśli.

JĘZYK ANGIELSKI

Formy dzierżawcze – powtórzenie wiadomości.

 • Proszę zapoznać się z informacjami na stronie 81 oraz w sekcji gramatycznej na końcu książki. Powtórz informacje o dopełniaczy saksońskim, przymiotnikach i zaimkach dzierżawczych.

HISTORIA

 • Przeczytać z podręcznika do historii temat pt. Narodziny faszyzmu, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 1,2 strona 197 wpisując odpowiedzi do zeszytu.
 • Wwykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl  Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

RELIGIA

 • Przeczytaj temat 27. Napisz notatkę na temat: Okoliczności ułatwiające wzrost wiary. ( 5 zdań)

FIZYKA

 • Na dzisiaj obowiązuje materiał ten, który był zadany.
 • Proszę o kontakt mailowy nauczgm2@gmail.com – obowiązkowo.

WDŻ


WTOREK


MATEMATYKA

Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe z wykorzystaniem równań. (zapisz w zeszycie)
1. Przeczytaj proszę jak rozwiązywać zadania tekstowe przy pomocy równań: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/D1G6Bgq3k
2. Przeanalizuj zamieszczone tam przykłady.
3. Wykonaj Zad. 1,2 str. 239, 240 podręcznik do matematyki.
4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń Ćw. 1 str. 88
5. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat: Powtórzenie wiadomości o układzie nerwowym.     

 • Na podstawie zdobytej wiedzy wykonaj samodzielnie  test zamieszczony w podręczniku na str.191 i 192 i oceń swoją pracę zgodnie z zamieszczoną punktacją.

GEOGRAFIA

JĘZYK POLSKI

Temat: Moja mała ojczyzna

 • Napisz wypracowanie o objętości ok. 250 słów pt. „Moja mała ojczyzna”.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie 😉
 • ćwiczenia – burpees

JĘZYK ANGIELSKI

Formy dzierżawcze – ćwiczenia gramatyczne.

Proszę wykonać ćwiczenia na stronach:

JĘZYK NIEMIECKI

 • Proszę o wykonanie w ćwiczeniówce zadania 9 (zaimek zwrotny) strona 69 oraz zadań 1 i 2 ze strony 70 – zadanie związane ze słówkami dotyczącymi jedzenia.

ŚRODA


CHEMIA

Bardzo proszę o opracowanie następujących tematów:
1.Woda – właściwości i rola w przyrodzie.
2. Woda jako rozpuszczalnik.

 • Bardzo proszę o sporządzenie notatek oczywiście w zeszycie. Pracę wykonujemy na podstawie podręcznika.
 • Bardzo proszę o wykonanie prezentacji na temat: Właściwości wody lub Rola wody w przyrodzie. Proszę wybrać jeden z tematów i wykonaną prezentację przesłać na e-maila malgorzata-cedro@wp.pl

BIOLOGIA

MATEMATYKA

Bardzo proszę na ile to możliwe zainstalować sobie program Skype aby możliwa była komunikacja (lekcje on-line) za jego pośrednictwem.
Temat: Zadania tekstowe – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie).

Cele: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność  oznaczania niewiadomej, układania i rozwiązywania równań oraz sprawdzania rozwiązania.

1. Wykonaj zad. 3,4,6 str. 240, 241 podręcznik.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń Ćw. 2 str. 88
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Uwaga uczniowie, dla łatwiejszego przepływu informacji między Wami a mną i odwrotnie, wprowadzam zeszyt w postaci arkuszy worda. Należy zapisać temat, datę i polecenia nauczyciela i wykonać pracę domową. Można kopiować! Każdą lekcję należy przesłać a w nazwie podać nr lekcji. Zadania będziecie rachunkowo wykonywać w zeszycie papierowym a wynik podawać w arkuszu przesyłanym przez dziennik elektroniczny, który już niebawem. Można zawsze zadzwonić 602 507 591 lub napisać: nauczgm2@gmail.com

Temat: Siła tarcia

Cel: Po analizie materiału dowiesz się, czym są opory ruchu.  Poznasz rodzaje tarcia, zastosowania siły tarcia i siły oporu powietrza oraz sposoby ich zwiększania i zmniejszania.

 • Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs
 • Przepisz z podręcznika „To najważniejsze”
 • Zad. 4 i 5 str. 189
 • Pamiętaj, rozwiązując zadania przepisz zdania.
 • Jeżeli masz pytania, wątpliwości możesz zadzwonić, napisać.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie 😉
 • ćwiczenia – burpees

JĘZYK POLSKI

Temat: Mała ojczyzna i wielkie idee. Władca Pierścienia o dojrzewaniu do odejścia.

Cele lekcji:

 • doskonalisz analizy tekstu literackiego,
 • przypomnisz sobie, co oznacza symbol,
 •  udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Proszę przeczytać fragment powieści Tolkiena zamieszczony na stronach 180-182. Wykonajcie ćwiczenia 2,3,4,5.

DORADZTWO ZAWODOWE

Cele: Na tej lekcji dowiesz się czym jest proces planowania i podejmowania decyzji .

Obejrzyj film na stronie https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q
Zastanów się i odpowiedź na pytania:
1. Jaki jestem?
2. Jakie są moje talenty?
3. Jakie mam szanse rozwijania umiejętności i zainteresowań?
4. Gdzie mieszkam?

RELIGIA

Przeczytaj temat 28. Ułóż modlitwę w intencji osoby zmagającej się z chorobą lub kalectwem. (5 zdań). Obejrzyj film : „Cyrk motyli” lub „Coś więcej – Nick Vujicic – sens cierpienia”.


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie 😉
 • ćwiczenia – burpees

JĘZYK POLSKI

Cele lekcji:

 • rozwiniesz umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii,
 • dokonasz analizy tekstu literackiego
 • przypomnisz sobie, co to jest związek frazeologiczny.

Przypomnij sobie fragment powieści Tolkiena. Wykonaj ćwiczenia 4,5, 7 na stronach 182-183

MATEMATYKA

Temat: Doskonalimy rozwiązywanie równań.(zapisz w zeszycie).

Cele: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność  oznaczania niewiadomej, układania i rozwiązywania równań oraz sprawdzania rozwiązania.

Lekcja za pośrednictwem Skype o godz. 11.00
1. Wykonamy wspólnie zad. 9, 10, 11 str. 241.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 3, 4 str. 89
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Przeczytać z podręcznika do historii temat pt. ZSRS- imperium komunistyczne, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 4 strona 204 wpisując odpowiedzi do zeszytu.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 12:30

Temat: „Zmiany w polskim przemyśle”

Cele lekcji: Zrozumiesz, a czym polega restrukturyzacja polskiego przemysłu i jaki był jej wpływ  na zmiany struktury produkcji przemysłowej pod koniec lat 90 XX wieku. Dowiesz się, które czynniki decydują o atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych koncernów.

Proszę przeczytać temat ze stron 134-137 oraz zapoznać się z materiałami i  wykonać ćwiczenia:

https://padlet.com/iwcia_w/svfvznjzze23?fbclid=IwAR2z7H9om8-Mlb867rH0pgJ4D_tlYduNU_IglDsRcqMk5UKwcpgFt44gaIE

dla głodnych wiedzy:

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Zaczynamy rozdział dotyczący sportu i rekordów

Temat lekcji: Wie heißen die Sportarten?/ Jak się nazywają dyscypliny sportu?

Cel lekcji:
Uczeń poznaje słownictwo dotyczące dyscyplin sportu.

1. Poćwiczymy wymowę dotyczącą dyscyplin sportowych, na początku książki macie podaną stronę docwiczenia.pl i kod, wpisujecie go i wchodzicie w numer słuchanki  43, proszę zapisać w zeszycie dyscypliny Ski alpin, Skispringen, Laufen, Gehen i wyjaśnić znaczenie.

2. Proszę zapisać w zeszycie ćwiczenie 2 strona 104, pracujcie ze słownikiem, czyli uzupełniamy zdania jakie dyscypliny uprawiamy na hali, na stadionie, w wodzie.

Praca domowa

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń

 • zad. 2 i proszę podać mi  dwa rozwiązania jakie wam wyszły.
 • zad. 4 uzupełniamy brakujące spółgłoski

PIĄTEK


PLASTYKA

Temat:Projekt okładki czasopisma. 

Cel lekcji: Na tej lekcji podejmę próbę samodzielnej i twórczej wypowiedzi wizualnej.

Zaprojektuj okładkę czasopisma poświęconego współczesnej kulturze -wykonaj kolaż złożony ze zdjęć, ilustracji,które najtrafniej – Twoim zdaniem – przedstawiają współczesną kulturę.

W razie potrzeby proszę o kontakt na maila renata.basag@gmail.com

Bardzo proszę o przesłanie zdjęć swojej pracy na maila oraz przechowywanie jej w teczce.

MATEMATYKA

Temat: Procenty w zadaniach tekstowych. (zapisz w zeszycie).

Cele: Na tej lekcji nauczysz się jak oznaczać niewiadomą, rozwiązywać zadania tekstowe z procentami, z wykorzystaniem równań.
Lekcja za pośrednictwem Skype o godz. 12.00

1. Przeanalizuj przykłady zamieszczone w podręczniku na str. 244-246.
2. Wykonamy wspólnie zad. 1, 2, 3 str. 247 podręcznik
3. Wykonaj ćw. 1, 2 str. 90 Zeszyt Ćwiczeń.
4. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Lekcja przez Skype godz. 11.00
Temat: Jak tworzymy i formatujemy dokument tekstowy? (zapisz w zeszycie)

Cele:  Na tej lekcji nauczysz się jak edytować tekst w dokumencie tekstowym. Zastosujesz akapity,  wyrównanie do marginesów, ustalisz parametry czcionek i sposób wyrównywania tekstu.

Przed lekcją:
1. Przeczytaj temat: Tworzenie dokumentu. na str. 174 podręcznik.
2. Wykonaj ćw. 1 str. 176, ćw. 3 str. 177. Ćw. 8 str. 180. Wykonane ćwiczenia prześlij na adres e-mail: edypawlik@gmail.com.
3. Razem przeanalizujemy wykonane ćwiczenia. Wykonamy Ćw. 2 str. 177, ćw. 7 str. 179.

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Doskonalimy umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

Cel lekcji:

 • udoskonalisz umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
 • utrwalisz słownictwo i wyrażenia związane z obowiązkami domowymi.

Wykonaj ćwiczenie B na stronie 62 ćwiczeniówki – by wysłuchać nagrania zeskanuj podany na stronie kod QR.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie 😉
 • ćwiczenia – burpees

MUZYKA

TEMAT: Balet i taniec klasyczny.

 • Zapoznaj się z nowymi wiadomościami i zrób notatkę w zeszycie.

JĘZYK POLSKI

Temat: Żywot bohatera – postawa romantycznego straceńca.

Cele lekcji:

 • będziesz potrafił wskazać, do jakiego rodzaju literackiego należy „Reduta Ordona”,
 • stworzysz plan wydarzeń,
 • rozwiniesz zdolność interpretacji utworu literackiego.

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9 przed komputerami. Proszę przygotować sobie podręczniki, zeszyt i długopis, zadbajcie o to, by mieć wygodne miejsce do pracy.

W celu sprawnego przeprowadzenia zajęć serdecznie proszę o przeczytanie „Reduty Ordona” (tekst zaczyna się na stronie 157) na pięć minut przed rozpoczęciem naszego spotkania – czas poświęcony na indywidualne zapoznanie się z tekstem będzie liczony jako część lekcji.