ZADANIA DLA KLASY VII (24-29 maja)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Otrzymywanie wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Cele lekcji: Ćwiczenia w projektowaniu doświadczeń otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie; ćwiczenia w pisaniu równań reakcji otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

1. Projektowanie doświadczeń otrzymywania wodorotlenku miedzi(II), żelaza (III), glinu, cynku.
2. Przewidywanie obserwacji reakcji.
3. Zapisywanie równań reakcji otrzymywania wodorotlenku miedzi(II), żelaza (III), glinu, cynku.

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 8:50

Temat: Jak trafnie przekazać informację?

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz wiadomości o mowie zależnej i niezależnej.

Przypomnicie sobie, czym jest mowa zależna i niezależna. W trakcie lekcji będziecie tworzyli wypowiedzi w mowie zależnej i niezależnej.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 9:40

Temat: Czas wolny. Praca z tekstem.

Cele lekcji:

 • poznasz nowe wyrażenia związane z zainteresowaniami i spędzaniem czasu wolnego,
 • udoskonalisz umiejętność czytania i mówienia w języku angielskim.

Przeczytacie reklamy klubów zainteresowań ze strony 106. Następnie porozmawiamy na temat przeczytanych tekstów.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VII.

Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z rozdziału VII ,,Polska w okresie międzywojennym”.

Przeczytaj z podręcznika podsumowanie rozdziału VII str. 268-270.

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

RELIGIA

Temat 45 – Tradycja, która niesie wiarę.
Cele:
– Będziesz umiał wymienić chrześcijańskie tradycje dotyczące życia rodzinnego i społeczno-narodowego oraz ich znaczenie.
– Będziesz dbał o zachowanie w swojej rodzinie i klasie chrześcijańskich tradycji.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Przyporządkuj zwyczaje odpowiednim okresom roku liturgicznego.

ADWENT BOŻE NARODZENIE WIELKI POST WIELKANOC INNE ZWYCZAJE

Napisz, którą z tradycji najbardziej lubisz. Uzasadnij dlaczego?

Lekcja na platformie TEAMS godz. 11:30

FIZYKA

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: 101 ciekawostek matematycznych.

Cel: Na tej lekcji poznasz różnorodne ciekawostki matematyczne.

 1. Wejdź na stronę: https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-matematyczne/

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com,  lub przez Messenger.

WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 14.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Układ współrzędnych”.(zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji uporządkujesz i utrwalisz wiadomości dotyczące układu współrzędnych: znajdywanie współrzędnych punktu, zaznaczanie punktów, znajdywanie środka odcinka oraz drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek, obliczanie długości odcinka.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 1 – 10 str. 326 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1 – 7 str. 124 Zeszyt Ćwiczeń. (Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych ćw. 1 – 7 str. 124 Zeszyt Ćwiczeń na adres edypawlik@gmail.com).

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 8.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat:Przyczyny i rodzaje uzależnień chemicznych.
Celem lekcji jest określenie przyczyn sięgania po używki i ich charakterystyka.

Na podstawie tekstu ze str.253-256 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Wyjasnij pojęcie uzależnienia.
2.Jakie mogą być przyczyny uzalężnień?
3.Wymień rodzaje uzależnień chemicznych.
4.Wymień skutki uzależnień.

Spotkanie na platformie -27.05.-o 12.00

GEOGRAFIA

Lekcja on-line we wtorek  godz. 9:40 – 10:10

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług

Cele lekcji: Dowiesz się, czy zajmują się firmy spedycyjne i czym się centra logistyczne. Zrozumiesz wpływ rozwoju sieci transportowej na lokalizacje zakładów przemysłowych i usługowych.

Proszę przeczytać temat ze stron 187 – 189  oraz zapoznać się z materiałami zamieszczonymi poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=-Ksp4LIWObQ

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 10:30

Temat: Jak chronić własność intelektualną?

Cele lekcji:

 • poznasz zasady cytowania cudzych tekstów,
 • weźmiesz udział w dyskusji dotyczącej ochrony własności intelektualnej.
 • udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Na początku lekcji wyjaśnimy, czym jest własność intelektualna i czy warto ją chronić, następnie porozmawiamy o zasadach cytowania cudzych tekstów. Wykonamy ćwiczenia ortograficzne.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Skłony w różnym kierunku, z różnym ułożeniem rąk oraz nóg.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.20 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina: 12:30

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału „Miejsce do zobaczenia”

Cele lekcji:

 • sprawdzisz w jaki zakresie opanowałeś materiał z rozdziału 6.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Dzisiaj jest czwarty czerwiec- określanie daty.
Cel lekcji: Uczeń poznaje zasady prawidłowego podania daty

1. Zapoznajemy się z regułką dotyczącą tworzenia liczebników porządkowych i na jej podstawie uzupełniamy zadanie 1 strona 124 w książce.
2. Uzupełniamy ćwiczenie 1 strona 92 w ćwiczeniówce (odróżniamy liczebniki główne i porządkowe).
3. Uzupełniamy zdania w zadaniu 2 strona 124 w książce.
4. Odpowiadamy ustnie na pytania w zadaniu 5 strona 124 (książka).

Praca domowa
Ćwiczenie 2, 3 i 4 w ćwiczeniówce (strona 92)

Lekcja zdalna wtorek


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Proces dysocjacji jonowej zasad.

Cele lekcji: Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia dysocjacji, przypomnienie pojęć zasada i wodorotlenek, pisanie równań dysocjacji jonowej zasad.

1. Co to jest dysocjacja jonowa?
2. Zasada a wodorotlenek.
3. Proces dysocjacji zasad- ćwiczenia w pisaniu równań reakcji.

BIOLOGIA

Temat:Jak uniknąć uzależnień?

Wykorzystując fragment tekstu ze str.256 i własne przemyślenia napisz krótko dlaczego trudno wyleczyć się z uzależnień.

MATEMATYKA

Temat: Praca klasowa z działu „Układ współrzędnych”. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji poprzez pracę klasową sprawdzisz stopień opanowanych treści ujętych w podstawie programowej.

 1. Zadania z pracy klasowej otrzymacie na początku lekcji online, po rozwiązaniu zadań zdjęcie pracy klasowej przesyłacie na adres: edypawlik@gmail.com

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.40

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawieniach – gimnastyka.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała.

 Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.10 

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 12:30

Temat: Twórcze inspiracje Adama Mickiewicza.

Cele lekcji:

 • przypomnisz sobie biografię Adama Mickiewicza,
 • dowiesz się, co zainspirowało poetę do napisania drugiej części „Dziadów”.

Odczytacie tekst na stronach 244-245, a następnie wspólnie zredagujemy notatkę, w której zapiszemy najważniejsze informacje dotyczące powstania „Dziadów”.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat: Czy jest motywacja?

Cel: Na tej lekcji dowiesz się czym jest motywacja oraz jakie ma znaczenie i rolę w życiu.

 1. Obejrzyj prezentację:

https://drive.google.com/open?id=1r2RK9d2X1Sdk5x_6iW_8TLHvPNtm9PIL

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 46 – Dlaczego uczciwość się opłaca?
Cele:
– Poznasz, jaką wartość ma uczciwość w relacjach społecznych.
– Będziesz kierował się uczciwością w relacjach z innymi.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Napisz list do kolegi, w którym wytłumaczysz mu, dlaczego uczciwość się opłaca? ( min. strona)

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia zwinnościowo – gibkościowe, podskoki oraz przewroty.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 07.40

JĘZYK POLSKI

Temat: Czytamy „Dziady cz. II”

Cele lekcji:

 • przeczytasz „Dziady”

Proszę wszystkich o przeczytanie lektury. Jeśli nie macie książki, możecie przeczytać ją online:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Powtarzamy wiadomości o pierwiastkach. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji powtórzysz i uporządkujesz wiadomości dotyczące pierwiastków: obliczanie wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych, obliczanie pierwiastku z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłączanie liczby przed znak pierwiastka i włączanie liczby pod znak pierwiastka mnożenie i dzielenie pierwiastka tego samego stopnia.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

 1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.40

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Pisemne sprawdzenie wiadomości.

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z rozdziału VII ,,Polska w okresie międzywojennym”.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenia 1-12 str. 271 (należy przesłać do 28 maja).

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek godz. 11:30 – 12:00

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

Cele lekcji: Poznasz walory turystyczne województw pomorskiego i małopolskiego. Zrozumiesz różnicę między walorami przyrodniczymi a walorami kulturowymi.

Proszę przeczytać temat ze stron 190 – 193 oraz zapoznać się z filmami:

dodatkowe materiały dla chętnych:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat:Wiosna – najpiękniejsza pora roku.

Cel lekcji: Poznajemy nazwy elementów krajobrazu oraz zastosowanie w wypowiedziach czasownika werden.

1. Słuchamy nowych wyrażeń a następnie dopasowujemy ich tłumaczenia (zad. 1 str. 125 książka).

2. Uzupełniamy tekst w zadaniu 2 (książka).

3. Poznajemy odmianę czasownika werden (strona 136 książka) a następnie uzupełniamy zadanie 3 w książce (str. 125).

4. Utrwalamy poznane słówka – ćwiczenie 1 i 2 w ćwiczeniówce strona 93.

Praca domowa : ćwiczenie 3 i 4 w ćwiczeniówce- strona 93

Lekcja zdalna czwartek


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: ,,Ramka dla mamy”

Cel: Rozwijanie twórczej wypowiedzi plastycznej uczniów.

 W tym tygodniu wykonamy prezent dla mamy, który będzie dodatkiem do życzeń oraz słów wdzięczności za jej codzienny trud z okazji ,,Dnia Matki”.

Przygotujcie : blok techniczny, czerwoną i różowa bibułę, zdjęcie (które chcesz umieścić w ramce), ołówek, nożyczki, klej,

 1. Na kartce z bloku technicznego narysuj serce. Wytnij je, odrysuj, a następnie wytnij jeszcze jedno serce.
 2. W jednym z serc wytnij prostokątny otwór na zdjęcie.
 3. Przyklej zdjęcie do serca bez wyciętego otworu.
 4. Następnie naklej serce z otworem, tworząc ramkę.
 5. Z niewielkich kawałków różowej i czerwonej bibuły przygotuj małe kuleczki, a następnie gęsto oklej nimi ramkę, przeplatając kolory.
 6. Z bloku technicznego wytnij podpórkę i przymocuj ją od spodu do ramki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zdjęcia pracy bardzo proszę o przesłanie na maila.

Pozdrawiam Was serdecznie

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – notacja wykładnicza. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji uporządkujesz, utrwalisz i przypomnisz sobie wiadomości dotyczące notacji wykładniczej: zapisywanie liczby w postaci notacji wykładniczej, obliczenia w notacji wykładniczej.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

 1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 8.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com,  lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Tworzymy grę „Dbamy o las” w programie Scratch. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji przypomnisz sobie jak poprawnie budować skrypty i stosować odpowiednie bloczki, podczas tworzenia gry.

 1. Przeczytaj temat str. 152 – 156 podręcznik.
 2. Wykonaj grę „Dbamy o las”, wszystkie potrzebne informacje wraz ze skryptami są w podręczniku przy tym temacie. Gotowe gry proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

 Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 10:30

Temat: Czas wolny – ćwiczenia leksykalne.

Cele lekcji:

 • poznasz nowe słownictwo związane ze spędzaniem czasu wolnego.

W trakcie lekcji będziecie wykonywać ćwiczenia leksykalne ze stron 108-109 w podręczniku.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wieloskoki na zmiennym podłożu – gimnastyka podstawowa.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.20 

MUZYKA

Temat: W hołdzie Ojcu Świętemu…

Cel:  rozwijamy aktywność muzyczną, pamiętamy i szanujemy wielkich Polaków

Przygotuj pieśń, którą zadedykujesz Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II z okazji 100 rocznicy jego urodzin.

https://www.youtube.com/watch?v=1T_U9HFrUKU

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj ze podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 13:20

Temat: Obrzęd dziadów w dramacie Mickiewicza.

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy dzieła literackiego,
 • wskażesz w utworze elementy ludowe.

W trakcie lekcji dokonamy omówienia lektury. Określicie czas i miejsce wydarzeń, sporządzicie plan wydarzeń, wskażecie w utworze elementy ludowe.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Temat: Długości odcinka i pola figur w układzie współrzędnych.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące obliczania długości odcinka i pola figur w układzie współrzędnych.

 1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach godz. 14.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.comlub przez Messenger.