ZADANIA DLA KLASY VII (4-8 maja)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Elektrolity i nieelektrolity.

Cele lekcji: uczeń poznaje pojęcia: elektrolit, nieelektrolit, wskaźnik, odczyn; identyfikuje odczyn roztworu na podstawie barwy wskaźników.

Ten temat lekcji należy opracować zgodnie z punktami:
1. Co to są elektrolity i nieelektrolity?
2. Przykłady elektrolitów i nieelektrolitów.
3. Co t osą wskaźniki?
4. Przykłady wskaźników i ich barwy w roztworach o różnym odczynie.
5. Ustalanie odczynu roztworu.
Wykonaj zad. 1 str. 208

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13.00

Temat: Nastrojowa ballada i zdradzona miłość –  w jaki sposób poeta głosi prawdy ludowe.

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy utworu literackiego,
 • poznasz cechy ballady,
 • udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Proszę wszystkich o przeczytanie przed lekcją „Świtezianki” Adama Mickiewicza na stornach 208 – 211 podręcznika.

Na początku lekcji określimy do jakiego gatunku literackiego zalicza się „Świtezianka”. Wyszukamy w utworze informacje o czasie i miejscu akcji, wskażemy narratora i określimy jaką ma wiedzę o świecie przedstawiony. Wskażemy w utworze elementy fantastyczne i realistyczne.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 10:00

Temat: Rozwijamy sprawności słuchania ze zrozumieniem.

Cele lekcji:

 • rozwiniesz umiejętność słuchania i wypowiadania się w języku obcym,
 • powtórzysz nazwy zabawek,
 • utrwalisz słownictwo określające czas.

Na początku lekcji przypomnicie sobie słownictwo opisujące czas oraz nazwy zabawek. Wykonamy ćwiczenie A i C na stronie 96.

Posłuchacie nagrania dotyczącego  wizyty w muzeum i odpowiecie na pytania zawarte w ćwiczeniu E.

Praca domowa: Przygotuj się do jutrzejszego sprawdziany z gramatyki.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Rządy sanacji.

Cel lekcji: poznajemy na czym polegały rządy sanacji w II RP oraz najważniejsze zapisy konstytucji kwietniowej.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3 str. 244.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

RELIGIA

Temat 37 – Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, a zyskiem?

Cele:
– Przypomnisz i pogłębisz wiadomości na temat chrztu Polski, misji św. Wojciecha oraz zjazdu gnieźnieńskiego.
– Będziesz starał się być dobrym chrześcijaninem i obywatelem.

Zadanie:
Wpisz temat do zeszytu.
Przeczytaj treść tematu 37.
Napisz, co zmienił chrzest Mieszka w dziejach Polski?
Ułóż modlitwę za Polskę przez wstawiennictwo św. Wojciecha.

Lekcja na platformie TEAMS – godz. 11:20. Zapraszam.

FIZYKA

Temat: Moc i jej jednostki – zadania.

Cel: utrwalenie wiadomości o mocy i wykorzystanie ich do rozwiązywania zadań.

Karta pracy

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat:Trójkąt równoboczny i jego połowa.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz swoje wiadomości dotyczące trójkątów równobocznych, dowiesz się dlaczego nie istnieje trójkąt równoboczny prostokątny a także co to jest trójkąt foremny.

 1. Wejdź na stronę https://www.medianauka.pl/trojkat-rownoboczny
 2. Przeczytaj zamieszczone tam informacje oraz spróbuj rozwiązać nieco trudniejsze zadania związane z trójkątem równobocznym.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

WDŻ

Polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIA


WTOREK


MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.00

Temat: Trójkąt równoboczny i jego połowa w zadaniach. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność rozwiązywania zadań z wykorzystaniem własności trójkąta równobocznego oraz jego połowy.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad.3, 4, 5, 6 str. 290 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 4, 5 str. 109 Zeszyt Ćwiczeń.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat:Sprawdzian wiadomości o narządach zmysłów

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości o budowie, funkcjonowaniu i higienie narządów zmysłów.

Przygotuj się do odpowiedzi ustnej materiału zawartego na stronie 195 -210. Spotkanie na platoformie.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:30

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

Cele lekcji: Poznasz przyczyny i skutki powodzi w Polsce. Wymienisz obszary najbardziej narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Dowiesz się, jakie działania są podejmowane w naszym kraju w celu zapobiegania powodziom i łagodzenia ich skutków.

Proszę przeczytać temat ze stron 170 – 174  oraz zapoznać się z prezentacją  oraz z materiałami zamieszczonymi poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1ur88gMP1Qarzk3XjDtrOWPmt8TjPRXhx/view?fbclid=IwAR2d-hyllcAH7zXgV1SsI5UVmp893xKESqO8fq2tBRCcbrz3muA6s9RoMpU

Praca domowa: Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia z linku poniżej.  Termin oddania –

https://view.genial.ly/5ea5f420957b3c0d8a6bb4a7/vertical-infographic-timeline-susza-w-polsce

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 8:20

Temat: Charakteryzujemy bohaterów „Świtezianki”’’

Cele lekcji:

 • opiszesz bohaterów „Świtezianki” i dokonasz ich oceny,
 • udoskonalisz umiejętność formułowania wniosków i argumentowania.

Podczas lekcji opowiecie o głównych bohaterach utwory Mickiewicza, dokonacie analizy ich postępowania i ich ocenicie. Sformułujecie wniosek dotyczący nauki moralnej płynącej  lektury dzieła Mickiewicza.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka nożna – doskonalenie prowadzenia piłki podeszwą.

Cel. Wykorzystywanie w grach i zabawach elementów techniki w piłce nożnej. Podporządkowanie się określonym regułom gry. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina: 10:00

Temat: Sprawdzian z gramatyki – zaimki wskazujące i przedimki.

Cele lekcji:

– sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś wiedzę dotyczącą właściwego stosowania zaimków wskazujących oraz przedimków w zdaniach.

Na początku lekcji, na grupie zostanie udostępniony link do zadań, które będziecie musieli wykonać w zeszycie do języka angielskiego. Po wykonaniu pracy, od razu proszę o wykonanie i przesłanie zdjęć przez aplikację Messenger.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Co potrzebujemy do grania w piłkę?

Cel lekcji: Rozszerzenie słownictwa dotyczące sprzętu sportowego.

1. Wypisujemy do zeszytu oraz tłumaczymy na język polski słówka z zadania 1 strona 112 w książce.
2. Zakreślamy w ćwiczeniówce zadanie 1 strona 80 nazwy sprzętów sportowych.
2. Ustnie odpowiadamy na pytania w zadaniu 3 strona 112 w podręczniku.

Praca domowa
Zadanie 2, 3 oraz 4 strona 80 w ćwiczeniówce.

Lekcja na komunikatorze Messenger
Kontakt przez grupę na Messengerze, edziennik lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Cele lekcji: uczeń poznaje pojęcia wodorotlenek i omawia ich budowę; zasady nazywania i pisania wzorów wodorotlenków.

Ten temat należy opracować zgodnie z punktami:
1. Ogólny wzór wodorotlenków.
2. Nazwy wodorotlenków.
3. Ćwiczenia w pisaniu i nazywaniu wodorotlenków.
Wykonaj zad. 1,2 str.210

BIOLOGIA

Temat: Pojęcie homeostazy

Celem lekcji jest zapoznanie się z definicją Homeostazy.

Przeczytaj tekst ze strony 245 i odpowiedz na pytania :
1) Co to jest homeostaza?
2) Jakie mechanizmy regulują ten proces?
Odpowiedz zapisz w zeszycie (nie wysyłaj jej – przygotuj się do odpowiedzi o narządach zmysłów)

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Trójkąt równoboczny i jego połowa – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność rozwiązywania zadań z wykorzystaniem własności trójkąta równobocznego.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad.7, 8, 9, 10, 11 str. 291 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 6 str. 109 Zeszyt Ćwiczeń. (Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych ćw. 1 – 6 str. 108, 109 Zeszyt Ćwiczeń).

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Energia potencjalna grawitacji.

Cel: zaznajomienie z właściwościami i skutkami przyciągania ziemskiego.

Karta pracy

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zasady oraz regulaminy gry w piłkę nożną – utrwalenie.

Cel. Poznanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad gier w danej dyscyplinie.

 Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00 

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13.10

Temat: Samotność w podróży.

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy „Stepów akermańskich” Adama Mickiewicza,
 • dowiesz się czym jest sonet,
 • wskażesz w wierszu środki stylistyczne.

Na początku lekcji odczytamy wiersz „Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza z 212 strony w podręczniku. Następnie zapoznacie się z pojęciem sonet i uzasadnicie, że jest nim wiersz Mickiewicza.

Scharakteryzujecie podmiot liryczny – zastanowicie się kim jest i gdzie się znajduje, określicie jak się czuje.

Omówimy język wiersza – wskażecie występujące w nim środki stylistyczne wraz z przykładami.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat:Zawód moich marzeń.

Cel: Na tej lekcji poprzez stworzenie prezentacji o swoim wymarzonym zawodzie dowiesz się więcej na temat zawodów: jaka jest ścieżka kształcenia prowadząca do danego zawodu, czym zajmują się osoby wykonujące dany zawód, a także jakie jest zapotrzebowanie obecnie na rynku pracy osób wykonujących dany zawód.

 1. Stwórz prezentację na temat: „Zawód moich marzeń”. Prezentacja powinna zawierać:

– opis ścieżki kształcenia prowadzącej do danego zawodu (czyli jakie szkoły muszę skończyć aby wykonywać mój wymarzony zawód);

– opis czym zajmują się osoby wykonujące dany zawód;

– krótki opis jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy osób wykonujących dany zawód;

– jeżeli znajdziecie to można również wypisać ciekawostki związane z danym zawodem.

Potrzebne informacje wyszukaj w Internecie. Gotową prezentacje wyślij na adres: edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 38 – Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława.

Cele:
– Poznasz fakty z życia św. Stanisława i datę jego śmierci.
– Będziesz stawał w obronie pokrzywdzonych.

Zadanie:
Wpisz temat do zeszytu.
Przeczytaj treść tematu z podręcznika.
Napisz, dlaczego św. Stanisław jest jednym z patronów Polski.
Ułóż modlitwę, w której poprosisz o zgodę dla wszystkich Polaków.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – układy gimnastyczne wg inwencji nauczyciela.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 09.30

JĘZYK POLSKI

Temat: „Zagłada domu Usherów” E. A. Poe

Cele lekcji:

 • dowiesz się, kim był Edgar Alan Poe,
 • poznasz utwór „Zagłada Domu Usherów”.

Zapoznaj się z biogramem Edgara Allana Poego oraz informacją na temat pierwszego detektywistycznego opowiadania ( podręcznik strona 214 i ciekawostka na stornie 216).

Przeczytaj fragment opowiadania „Zagłada domu Usherów” – utwór będziemy analizowali na kolejnej lekcji.

Osoby chętne mogą posłuchać całego opowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=F-YC7EmHQ-A

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ Trójkąty prostokątne”.(zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości związane z trójkątami prostokątnymi: Twierdzenie Pitagorasa, kwadrat i jego połowa oraz trójkąt równoboczny i jego połowa.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 1 – 10 str. 293 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1 – 8 str. 110, 111 Zeszyt Ćwiczeń. (Zdęcia rozwiązanych ćwiczeń proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej.

Cel lekcji: poznajemy największe osiągnięcia gospodarcze II RP.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3 str. 250.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=7yURpD8LNJ4

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Usługi w Polsce” i „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski”

Cele lekcji: Badanie stopnia opanowania treści nauczania ujętych w podstawie programowej.

Proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu z zakresu materiału z podręcznika ze stron 148 – 167.

W ramach treningu przed sprawdzianem wykonajcie sami dla siebie  zadania „”Sprawdź się” z podręcznika ze stron 162 i 168. POWODZENIA!

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Wizyta w Monachium.

Cel lekcji: Uczeń poznaje ciekawe miejsca w Monachium

1. Oglądamy krótki film o Monachium

https://www.dlanauczyciela.pl/27299,film-besuch-in-munchen-wersja-z-napisami-mp4

2. Wypisujemy do zeszytu nazwy znanych atrakcji w Monachium
3. Uzupełniamy ćwiczenie 1 oraz 4 strona 81 w ćwiczeniówce

Praca domowa
Powtórz materiał z działu 5- Sport i rekordy

Lekcja na komunikatorze Messenger
Kontakt przez grupę na Messengerze, edzienniku lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Tworzenie z natury- natura i rzeczywistość inspiracją dla artystów.

Cel: Na tej lekcji poznasz sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str 66 – 70
 2. Napisz notatkę z tej części materiału.
 3. Użyj szkicu do przedstawienia martwej natury w wybrany przez siebie sposób. Możesz skorzystać z podpowiedzi i wyjaśnień na str 70

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zdjęcia pracy oraz tytuły bardzo proszę o przesłanie na maila.

Pozdrawiam Was serdecznie

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.45

Temat: Praca klasowa z działu „Trójkąty prostokątne”.(zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji poprzez pracę klasową sprawdzisz stopień opanowanych treści ujętych w podstawie programowej.

 1. Zadania z pracy klasowej otrzymacie na początku lekcji online, po rozwiązaniu zadań zdjęcie pracy klasowej przesyłacie na adres: edypawik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Stosujemy tabulatory i spacje nierozdzielające. Tworzymy listy i tabele. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się co to są tabulatory i spacje nierozdzielające i jak je zastosować w dokumencie tekstowym oraz zapoznasz się z listami numerowanymi i wypunktowanymi a także wstawisz tabelę do dokumentu tekstowego.

 1. Przeczytaj temat str. 205 – 214 podręcznik.
 2. Wykonaj Ćw. 5 str. 209, ćw. 10 str. 212. Gotowe dokumentydo oceny prześlij na adres mailowy: edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

 Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13:00

Temat: Jak dojść do…? Ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia.

Cele lekcji:

 • rozwiniesz umiejętność komunikowania się w języku obcym,
 • utrwalisz wyrażenia wykorzystywane do wskazywania drogi,
 • przypomnisz sobie, jak pytać o drogę.

Na początku lekcji przypomnicie, w jaki sposób pytamy o drogę, powtórzycie wyrażenia, które służą do wskazywania drogi.

W parach przeprowadzicie proste dialogi. Na podstawie map na stronach 143 i 174 wskażecie koledze/koleżance, w jaki sposób dojść do wskazanego budynku.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – układy gimnastyczne wg inwencji ucznia.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.00 

MUZYKA

Temat: Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa

Cel:  Potrafimy charakteryzować  różne rodzaje muzyki rozrywkowej.

 • Zapoznaj się z tematem z podręcznika i wykonaj notatkę do zeszytu

Posłuchajcie

https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q

Zaśpiewajcie razem – To jest rock and roll

https://www.youtube.com/watch?v=AgRsFHUIBcE

Kontakt z nauczycielem na maila

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 10:00

Temat: Sprawdzian z rozdziału „Ojczyzna”.

Cele lekcji:

 • – sprawdzisz w jakim zakresie opanowałeś wiadomości z rozdziału „Ojczyzna”.

Na początku zajęć otrzymacie link do arkusza. Zaraz po jego uzupełnieniu wyślecie do mnie zdjęcia swojej pracy.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych godz. 14.00

Temat: Trójkąt równoboczny i jego połowa.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące własności trójkąta równobocznego oraz jego połowy.

 1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.