ZADANIA DLA KLASY VII NA DNI 15 i 19 czerwca


PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Diagnoza po kl.7
Cele lekcji: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności omówionych w klasie 7.

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt, długopis, ćwiczeniówkę. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:50

Temat: Tworzenie i budowa wyrazów.
Cele lekcji:
– dowiesz się, czym jest wyraz podstawowy i wyraz pochodny,
– nauczysz się wskazywać podstawę słowotwórczą i formant w wyrazie,
– poznasz typy formantów.

Odczytacie wiadomości o budowie wyrazów podstawowych i pochodnych ze strony 284 podręcznika. Wykonacie ćwiczenia – będziecie wskazywali w wyrazach podstawę słowotwórczą i formant, będziecie określali typ formantów.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:40

Temat: Jak napisać ogłoszenie?
Cele lekcji:
– dowiesz się, jak prawidłowo napisać ogłoszenie,
– napiszesz modelowy teks ogłoszenia.

Przeczytacie przykładowe ogłoszenia zamieszczone w podręczniku na stornie 114. Na ich podstawie określicie z jakich elementów powinna składać się ta forma pisemna. Napiszecie ogłoszenie wykorzystując informacje z ćwiczenia D na stronie 115.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Prelekcja nt. Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady obchodzonego 14 czerwca.

Cel lekcji: poznajemy genezę i znaczenie obchodzonych wydarzeń związanych z ofiarami niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Proszę o zapoznanie się z filmami zamieszczonymi pod linkami:

RELIGIA

Temat 49 – Krytyka a krytykanctwo. Kryzys tożsamości.
Cele:
– Poznasz różnice między krytykowaniem a krytykanctwem.
– Z uwagą będziesz wysłuchiwał i przyjmował od innych słowa krytyki.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Zapoznaj się z fragmentem Ewangelii Mt 19,16-22 i odpowiedz na pytania:
Co chce osiągnąć młody człowiek?
Czego przestrzegał młodzieniec?
Czego mu zabrakło?
Dlaczego odszedł smutny?
Za co Jezus go pochwalił?
Co Jezus krytycznie ocenił w życiu młodzieńca?

Wyjaśnij co to jest krytyka i krytykanctwo.
Lekcja na platformie TEAMS godz. 11:30

FIZYKA

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: Łamigłówki logiczne.

Wejdźcie na stronę:
https://krolowanauk.com.pl/off-topic/lamiglowki-logiczne/

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 14.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIE


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Dzieła sztuki współczesnej.

Cel: Na tej lekcji poznasz ciekawe dzieła reprezentujące różne dziedziny i formy sztuki współczesnej.

  1. Przeczytaj temat str. 84 – 85.
  2. Napisz notatkę na temat dzieła, które Cię zaintrygowało. Uzasadnij swój wybór.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zrób zdjęcie notatki i prześlij na maila.

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – trójkąt równoboczny i jego połowa. (zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność rozwiązywania zadań z wykorzystaniem własności trójkąta równobocznego i jego połowy.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.
2. Praca domowa zadania z karty pracy.
Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 8.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Definiujemy i stosujemy procedury. Tworzymy animacje w Edytorze postaci. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak definiować i stosować procedury w języku Logo oraz jak stworzyć animacje w edytorze postaci.

1. Przeczytaj temat str. 161 – 168 podręcznik. Zapoznaj się z informacjami tam zamieszczonymi.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 10:30

Temat: Sport na świecie. Praca z tekstem.
Cele lekcji:
– powtórzysz nazwy sportów,
– przeczytasz tekst dotyczący popularnych sportów w różnych zakątkach świata,
– udoskonalisz umiejętność wypowiadania się w języku angielskim.

Powtórzycie nazwy znanych sportów. Przeczytacie tekst o popularnych sportach uprawianych na Jamajce i Kubie ze strony 120 podręcznika, a następnie odpowiecie na związane z nim pytania,

razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w pozycji stojącej oraz pochylonej – gimnastyka podstawowa.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.20

MUZYKA

Temat: Koncertowe ABC, czyli idziemy na koncert.

Cel: poznajemy zasady podziału koncertów muzycznych ze względu na ich charakter, określamy zasady właściwego zachowania na wybranych wydarzeniach muzycznych.

Zapisz notatkę do zeszytu: Głównym powodem dla którego wybieramy się na koncerty są doznania estetyczne. Zachwycamy się kompozycjami, kunsztem wykonawczym, przygotowaniem sceny. Wyjście na koncert wiąże się również z zachowaniem się w pewny sposób. Mowa tu o koncertowym savoire vivre. Nasze zachowanie różni się od siebie w zależności od gatunku wykonywanej muzyki, miejsca czy też charakteru koncertu. Inaczej będziemy się zachowywać w filharmonii, a inaczej na ogromnym stadionie. Inny też będzie nasz ubiór jak i sposób interakcji na linii wykonawca – widownia. Poza wymienionymi aspektami najwięcej uwagi powinniśmy poświęcić kwestii wzajemnego szacunku – względem wykonawców oraz pozostałych słuchaczy. Postaramy się dzisiaj opisać zasady obowiązujące w różnych okolicznościach koncertowych.

Zapoznaj się z tematem w e podręczniku. Wykonajcie ćwiczenie https://epodreczniki.pl/a/koncertowe-abc-czyli-idziemy-na-koncert/DsnF3QvGE

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:20

Temat: O wyrazach pochodnych.
Cele lekcji:
– poznasz kategorie słowotwórcze, do których należą wyrazy pochodne,
– będziesz tworzyć wyrazy pochodne należące do konkretnej kategorii.

Odczytacie tekst o wyrazach pochodnych na stronie 287 podręcznika, następnie będziecie wykonywali ćwiczenia językowe.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Temat: Odcinki równoległe oraz prostopadłe.
Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące odcinków równoległych i prostopadłych w układzie współrzędnych.

1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.
Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach godz. 14.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.