ZADANIA DLA KLASY VIII (1-5 czerwca)


WTOREK


BIOLOGIA

Temat:Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Celem lekcji jest określenie przyczyn spadku różnorodności biologicznej i udziału człowieka w tym procesie

Na podstawie tekstu ze str.143-151 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Co prowadzi do spadku różnorodności biologicznej?
2.Wymień przyczyny eliminowania organizmów ze środowiska.
3.Wymień w punktach źródła zanieczyszczenia powietrza,gleby i wody.
4.Jakie działania człowieka powodują niszczenie siedlisk organizmów?
5.Jakie są konsekwencje wprowadzenia do środowiska obcych gatunków?
6.Wymień gatunki ,które całkowicie zniknęły ze środowiska.

MATEMATYKA

Temat: Kombinatoryka a prawdopodobieństwo. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń.

  1. Wspólnie wykonamy Zad. 1, 2, 3, 4 str. 325 podręcznik.
  2. Praca domowa Ćw. 1, 2 str. 126 Zeszyt Ćwiczeń.

Lekcja on-line na Messengerze godz. 8.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:40

Temat: Środowisko naturalne – ćwiczenia leksykalne.

Cele lekcji:
– poznasz słownictwo nazywające elementy krajobrazu,
– udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku angielskim.

Na początku lekcji poznacie nowe słowa opisujące elementy krajobrazu, ułożycie z nimi zdania. Przeczytacie tekst o ochronie środowiska na 106 stronie podręcznika i odpowiecie na związane z nim pytania.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wieloskoki w formie zabaw i gier – indywidualne.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.50

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Praca, wymarzony zawód.

Cel lekcji: Potrafię opowiedzieć o wymarzonym zawodzie, potrafię zastosować czas przyszły

1. Tłumaczymy wypowiedzi o zawodach ze strony 127- zadanie 1 w książce.
2. Odpowiadamy na pytania w zadaniu 2 strona 127.
3. Poznajemy zasady tworzenia czasu przyszłego.
4. Stosujemy czas przyszły w zdaniach- zadanie 4 strona 126.

Praca domowa
Ćwiczenie 3 i 4 strona 94 oraz 3 i 4 strona 95 w ćwiczeniówce

Lekcja przez komunikator Messenger wtorek, kontakt przez edziennik lub Messenger

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:20

Temat: Życie bez twarzy.

Cele lekcji:
– odczytasz fragment opowiadania Leszka Kołakowskiego „Piękna twarz”, dokonasz jego interpretacji.

Na początku lekcji porozmawiamy o roli piękna we współczesnej kulturze popularnej. Zapoznacie się z biogramem pisarza, następnie odczytacie fragment opowiadania „Piękna twarz”. Porozmawiamy o głównym bohaterze i jego zachowaniu.
Odpowiecie na pytanie „Czego nauczyła mnie historia Nino?”

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 50 – Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i ludźmi.
Cele:
– Kształtowanie bardziej dojrzałych relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą.
– Poszukiwanie dojrzalszych form spotykania się z Bogiem i innymi.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Napisz propozycje rozwoju wiary (mogą to być tradycyjne, własne i nowoczesne).

Składniki wiary: Sprawiają, że:
rekolekcje zmieniamy swoje życie

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Sacharydy.

Cele lekcji:wprowadzenie pojęcia sacharydy; badanie składu pierwiastkowego sacharydów; zapoznanie uczniów z rodzajami sacharydów.

1. Badanie składu pierwiastkowego sacharydów.
2. Ogólny wzór sacharydów.
3. Rodzaje sacharydów.

FIZYKA

Temat: Sprawdzian wiadomości „Optyka”

Konsultacje – nie wcześniej niż 10.15

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Piękno często bywa ukryte.

Cele lekcji:
-odczytasz fragment „Wspomnień wojennych” Krystyny Lanckorońskiej i dokonasz jego analizy i interpretacji,
– udoskonalisz umiejętność argumentowania,
– ułożysz pytania do przeczytanego tekstu.

Odczytacie biogram Krystyny Lanckorońskiej następnie przeczytacie fragment jej „Wspomnień wojennych”. Dokonacie analizy i interpretacji tekstu, odpowiadając na pytania zamieszczone na stornie 269 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wykorzystanie możliwości motorycznych.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.40 

MATEMATYKA

Temat: Kombinatoryka i prawdopodobieństwo w zadaniach. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność obliczania prawdopodobieństwa.

  1. Wspólnie wykonamy Zad. 5, 6, 7, Czy już umiem? str. 326 podręcznik.
  2. Praca domowa Ćw. 3, 4 str. 126, 127Zeszyt Ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1-4 str. 126, 127 proszę wysłać na adres: edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze godz. 12.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia rytmiczne w miejscu i z przemieszczeniem się w inne miejsca.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 08.10

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 08:50

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

Cele lekcji: Określisz położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki. Poznasz szczegółowe elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 172 – 179 oraz zapoznaj się materiałami zamieszczonymi pod linkami:

Dla głodnych wiedzy:
https://view.genial.ly/5ece4e9bf938f80dac2f44de/presentation-arktyka-i-antarktyka-kopia

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianów.

Cel lekcji: Omówienie i poprawa sprawdzianów z rozdziału VI ,,Polska i świat w nowej epoce”.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:50

Temat: Czy można zachwycać się codziennością?

– odczytasz wiersz Mirona Białoszewskiego „Szare eminencje zachwytu”, dokonasz jego analizy i interpretacji.

Zapoznacie się z biogramem poety, następnie odczytacie wiersz na stronie 270. Porozmawiamy o podmiocie lirycznym i jego stosunku do zwykłych przedmiotów. Wskażecie środki stylistyczne obecne w wierszu i omówicie ich funkcję

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianów.

Cel lekcji: Omówienie i poprawa sprawdzianów z rozdziału VI ,,Sprawy międzynarodowe”.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:30

Temat: Powtarzamy wiadomości o czasie Present Perfect Simple.

Cele lekcji:
– powtórzysz wiadomości o czasie Present Perfect Simple,
– przygotujesz się do egzaminy ósmoklasisty wykonując ćwiczenia sprawdzające twoją znajomość środków językowych.

Powtórzycie wiadomości o czasie Present Perfect Simple – przypomnicie sobie, kiedy stosować ten czas i jak tworzyć w nim zdania. Wykonacie ćwiczenia typu egzaminacyjnego.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: System kształcenia w Niemczech.

Cel lekcji: Znamy niemiecki system szkolnictwa

1. Oglądamy schemat w zadaniu 1 strona 128 w książce.
2. Zapisujemy w zeszycie nazwy szkół w Polsce oraz ich niemieckie odpowiedniki- zadanie 3 strona 128
3. Uzupełniamy zadanie 2 ze strony 128.

Praca domowa
Strona 96 -zadania 1, 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń.

Lekcja przez komunikator Messenger czwartek, kontakt przez edziennik lub Messenger


PIĄTEK


WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 8.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Temat: Jak napisać życiorys i CV?

Cele lekcji:
– dowiesz się, jak prawidłowo napisać życiorys i CV,
– napiszesz CV.

Zapoznaj się z informacjami o tym, jak poprawnie napisać życiorys i CV ze stron 276-278.
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 4 ze strony 279 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Rachunek prawdopodobieństwa”. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji uporządkujesz i utrwalisz wiadomości dotyczące obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń.

  1. Wspólnie wykonamy Zestaw 1, Zestaw 2 str. 327 podręcznik.
  2. Praca domowa Ćw. 1 – 9 str. 128 (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1- 8 str. 128 proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia w swobodnym leżeniu – gimnastyka podstawowa.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.50

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Trams. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:30

Temat: Kiedy stosować czas Past Perfect Simple?

Cele lekcji:
– dowiesz się jak jest zbudowany czas Past Perfect Simple i kiedy należy go używać,
– poznasz ciekawe fakty dotyczące gór lodowych.

Na początku lekcji odczytacie przykładowe zdania zapisane w czasie Past Perfect Simple. Spróbujecie ustalić, jak zbudowany jest ten czas. Dowiecie się w jakich sytuacjach go stosować. Wykonacie ćwiczenie gramatyczne.
Przeczytacie tekst o górach lodowych na stronie 107 i uzupełnicie go właściwymi formami czasowników.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Porządkowanie i filtrowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak porządkować i filtrować dane w arkuszu kalkulacyjnym.

  1. Przeczytaj str. 176 – 178 podręcznik.
  2. Wykonaj ćw. 8 str. 176, ćw. 9 str. 178

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.