ZADANIA DLA KLASY VIII NA DNI 15-19 czerwca


PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Temat: Prelekcja nt. Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady obchodzonego 14 czerwca.

Cel lekcji: poznajemy genezę i znaczenie obchodzonych wydarzeń związanych z ofiarami niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Proszę o zapoznanie się z filmami zamieszczonymi pod linkami:

CHEMIA

Diagnoza po kl.8
Cele lekcji: Sprawdzenie stopnia opanowania materiału omówionego w klasie 8.

RELIGIA

Temat 53 – Dlaczego mądry a nie inteligentny i bogaty? Mądrość Salomona.
Cele:
– Poznasz fakty z życia Salomona.
– Postarasz się dokonywać mądrych , zgodnych z wolą Bożą wyborów.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Zapoznaj się z fragmentem 1 Krl 3, 5-15 i odpowiedz na pytania:
O co Salomon mógł prosić Boga?
O co Salomon Go prosił?
Dlaczego prosił o mądrość?
Na czym polega mądrość według Salomona?
Co to znaczy mieć serce pełne rozsądku do sądzenia ludu?

Wyjaśnij co to jest mądrość i inteligencja?
Lekcja na platformie TEAMS godz. 9:40

MATEMATYKA

Temat: Ostatnie powtórki. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości z matematyki ze szkoły podstawowej poprzez rozwiązanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.
2. Praca domowa zadania z karty pracy.
Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WOS

Temat: Fakty i opinie.

Cel lekcji: analiza sytuacji w kraju i na świecie.

Wykonaj w zeszycie notatkę z najważniejszymi informacjami przedstawiającymi bieżącą sytuację w kraju i na świecie (wykorzystaj różne źródła informacji, notatka na minimum 1 stronę). Zrób zdjęcie zeszytu z zawartością zapisanych informacji np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl. W razie pytań proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Konsultacje godz. 14.00


PIĄTEK


WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 8.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:50

Temat: Co mówią o nas nasze imiona i nazwiska?
Cele lekcji:
– zapoznasz się z historią nadawania imion i nazwisk,
– dowiesz się, jak prawidłowo odmieniać nazwiska.

Zapoznacie się z informacjami dotyczącymi historii nadawania imion i nazwiska na stronach 288,291 podręcznika.
Poznacie zasady prawidłowego odmieniania nazwisk męskich i żeńskich, a następnie dokonacie odmiany przykładowych nazwisk.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Omówienie arkusza egzaminacyjnego z matematyki. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji uporządkujesz i utrwalisz wiadomości z matematyki poprzez analizę arkusza egzaminacyjnego.

1. Wspólnie omówimy arkusz egzaminacyjny z matematyki.
Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w pozycji stojącej oraz pochylonej – gimnastyka podstawowa.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.50

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:30

Temat: Piszemy wiadomość.
Cele lekcji:
– poznasz popularne skróty stosowane w wiadomościach tekstowych,
– napiszesz wiadomość dotyczącą wyjazdu.

Zapoznacie się z informacjami zawartymi na stornie 112 podręcznika. Przeczytacie przykładowe wiadomości tekstowe i rozszyfrujecie zastosowane w nich skróty.
Wspólnie zredagujecie tekst wiadomości, uwzględniając w niej elementy wymienione w ćwiczeniu H na stronie 113 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Tworzymy projekt – dokumentacja imprezy sportowej. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji uporządkujesz wszystkie wiadomości dotyczące pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

1. Przeczytaj str. 182, 183 podręcznik.
2. Wykonaj projekt.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.