ZADANIA DLA KLASY IV NA DNI 8-10 czerwca

PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 55 – Na rozstaju dróg – przydrożne krzyże i kapliczki.
Cele:
– Poznasz znaczenie przydrożnych krzyży i kapliczek dla religijności Polaków.
– Będziesz się chętnie modlił się przy kapliczkach i dbał o ich piękno.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace proszę przesłać: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Jeszcze raz, czyli powtarzamy.

Cel: Przypomnienie i utrwalenie poznanych wiadomości.

Drodzy uczniowie przed nami koniec kolejnego działu. Proszę przypomnijcie sobie i utrwalcie wiadomości o których się uczyliśmy (Podsumowanie str.286). Przeczytajcie tekst ze strony 287 „Nazywam się …Maria Skłodowska – Curie”. Sprawdźcie swoją wiedzę i umiejętności ustnie odpowiadając na pytania zawarte w teście z podręcznika ze strony 288. Przypomnijcie sobie zasady redagowania podziękowania (str. 254 – 255), następnie wykonajcie w zeszycie ćwiczenie 11 ze strony 288 i przyślijcie na mojego maila  Powodzenia. Jutro  każdy na skrzynkę otrzyma test do rozwiązania. Jutro też czekam na rozwiązane czytelnie testy do sprawdzenia i oceny do godziny 16.00

HISTORIA

Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości.

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z rozdziału IV ,,Ku współczesnej Polsce”.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8,9 str. 148 (należy przesłać do 8 czerwca).

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

TECHNIKA

Temat: Rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego.
Lekcja – online

Na ocenę będą trzy pierwsze testy ze strony brd.edu.pl z zakładki „Testy na kartę rowerową”.

W razie braku lub trudności połączenia na platformie proszę o tel. na nr 602 507 591 do godz. 15.00.

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Obliczanie objętości bryły? (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę umiejętność:
˗ nazywania podstawowych jednostek objętości,
˗ szacowanie i mierzenie pojemność różnych naczyń,
˗ mierzenie objętości sześcianu sześcianem jednostkowym.
Na tej lekcji nauczę się:
– rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem objętości prostopadłościanu.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 6,7,8 str. 174
2. Wykonamy wspólnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
– ćwicz. 5 str. 153
3. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Objętość: ćwicz. 6 str. 154

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Spotykamy się o godzinie 12:30 na Messengerze.

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału „Co robisz w wolnym czasie?”.
Cele lekcji:
– sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś materiał przerabiany w rozdziale 6.

 • Na początku lekcji otrzymacie link do testu.
 • W zeszycie do języka angielskiego zapiszecie odpowiedzi na poszczególne zadania, następnie prześlecie mi ich zdjęcia.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt, ćwiczeniówkę, długopis. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.
Spotykamy się o godzinie 8:00 na Messengerze.

Temat: Poznajemy przysłówki częstotliwości.
Cele lekcji:
– dowiesz się, co to są przysłówki częstotliwości,
– nauczysz się stosować przysłówki częstotliwości w zdaniach,
– udoskonalisz umiejętność czytania i mówienia w języku angielskim.

 • Odczytacie przykładowe zdania, w których znajdują się przysłówki częstotliwości, na ich podstawie spróbujecie określić, gdzie w zdaniu powinniście wstawiać te wyrazy.
 • Zapiszecie w zeszycie przysłówki częstotliwości i ich tłumaczenie.
 • Będziecie układali zdania, w których będziecie mówili, jak często coś robicie.
 • Wspólnie wykonamy ćwiczenie 8 na stronie 83 ćwiczeniówki.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie o 8:50

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie ?

Cele lekcji: Poznasz typy lasów w Polsce, charakterystyczne gatunki drzew liściastych i iglastych wraz z cechami.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 187—192

oraz proszę zapoznać się z materiałami i obejrzeć filmiki:

Pomocne materiały i filmy dla chcących wiedzieć więcej:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Powtarzamy wiadomości z działu „ Klawiatura zamiast pióra…”.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz i uporządkujesz wiadomości dotyczące formatowania tekstu, numerowania, dodawania listy wielopoziomowej w edytorze tekstu.

 1. Przeczytaj zadania zamieszczone a str. 120 podręcznik.
 2. Wybierz dwa z nich i wykonaj je w programie MS Word. Gotowe zadania prześlij na adres edypawlik@gmail.com.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Piosenki i zabawy dzieci z różnych stron świata

Podręcznik – lekcja 29: „Niech żyją wszystkie dzieci!” Zaśpiewajmy razem   piosenkę Kolorowe dzieci

Wspólnie  uczestniczmy w zabawach  dziecięcych z różnych stron świata. Zabawa „Pingwinek” https://www.youtube.com/watch?v=NrH8Q8bxLOY i jeszcze zabawa meksykańska:  https://www.youtube.com/watch?v=AcozWLwprUI

JĘZYK POLSKI

Temat:  Test podsumowujący VI rozdział „Co jest w życiu ważne? ”.
Cel: Utrwalenie poznanych wiadomości. Pamiętaj o samodyscyplinie.

Proszę rozwiązać test czytelnie i przesłać do sprawdzenia i oceny dzisiaj, do godziny 17.00.Powodzenia. Pracę prześlijcie na mojego maila

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zabawy bieżne oraz wieloskoki w miejscu.

Cel. Wyzwalanie i przygotowanie do radosnych, spontanicznych zachowań poprzez zabawy. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Figury geometryczne – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji powtórzę poznane wiadomości i utrwalę umiejętności z figur geometrycznych: pola figur płaskich, pole i obwód prostokąta, jednostki pola, figury przestrzenne, objętość.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 8.00
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 1-5 str. 176,
– zadanie 12-16 str.177
2. Pr. domowa:
Zeszyt ćwiczeń: Ćwicz. 1-14 str. 155-156

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Spotykamy się o godzinie 8:50 na Messengerze.

Temat: Mój zestaw sportowy. Praca z tekstem.
Cele lekcji:
– udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku angielskim,
– nauczysz się nowych słów związanych ze sportem

 • Odczytacie tekst chłopcu trenującym baseball na stronie 86. Wytłumaczę nieznane słownictwo, następnie będziecie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu.
 • Wykonacie ćwiczenie 5 na stronie 87.

Praca domowa: Wykonaj ćwiczenie 3 na stronie 84 w ćwiczeniówce

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat 56 – Częstochowa – niezwykła wycieczka.
Cele:
– Będziesz rozpoznawał Jasna Górę oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
– Dowiesz się, że do Częstochowy wędrują liczne grupy pielgrzymów.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace proszę przesłać: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Marzenia o Złotym Talonie

Cel: Potrafimy określić tematykę i problematykę poznanego utworu, odmieniamy rzeczowniki przez przypadki i oddzielamy przecinkiem wyrazy w zdaniu pojedynczym.

 • Zapoznajcie się z biogramem Roalda Dahl ze str. 290
 • Przeczytajcie tekst „Charlie i fabryka czekolady” ze str. 290 – 293
 • Po przeczytaniu ustnie wykonajcie ćwiczenia 1 str.293 i 5 str.293
 • Zapiszcie w zeszycie ćwiczenie 8 str. 293

Podpowiedź: D. (kogo? czego?) – kraju, W. (o!) – dziadku; Msc. (o kim? o czym?) – tygodniu; C. (komu? czemu?) – Charliemu;

 • Zapoznajcie się z ciekawostką ze str. 294

Na pracę domową. Nauczcie się pięknie czytać tekst „Charlie i fabryka czekolady”.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Biegi oraz przejście do marszobiegu w miejscu.

Cel. Rozwijanie piękna i estetyki ruchu. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30